NIEUWS ENERGEIA 
 • Vandebron gaat dynamisch energiecontract aanbieden
  on 30 maart 2023

  Energieleverancier Vandebron gaat dynamische energiecontracten aanbieden. Daarmee betalen consumenten per uur voor hun stroom. Vandebron is dochter van Essent, wat dus betekent dat dynamische tarieven doordringen tot de grote leveranciers.

 • STEMMING Gaszomer begint met goed gevulde voorraden
  on 30 maart 2023

  Europa gaat de lente tegemoet -1 april begint de “gaszomer”- met voorraden die veel voller zijn dan normaal voor de tijd van het jaar. Recent zijn de bergingen verder gevuld, onder meer door de harde wind die gascentrales uit de markt drukte. Dat biedt rust op de markt, aangezien er voldoende tijd is om de voorraden komende zomer te vullen.

 • ACM: lagere transporttarieven voor batterijen die het net ontlasten
  on 30 maart 2023

  Batterijen die aantoonbaar bijdragen aan efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet zouden een lager transporttarief moeten betalen. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een deze donderdag gepubliceerde notitie over de transporttarieven voor energieopslaginstallaties.

 • Ongenoegen in Kamer groeit over 'te trage' verduurzaming zware industrie
  on 30 maart 2023

  In de Tweede Kamer zwelt de kritiek aan op de plannen van het kabinet om de zware industrie te vergroenen. Zowel oppositie- als coalitiepartijen hekelen het tempo, het ontbreken van duidelijke criteria en een vermeend gebrek aan urgentie, bleek woensdag tijdens een debat met minister Micky Adriaansens van Economische Zaken (VVD).

 • Bedrijfsresultaat Fastned stijgt dankzij toename elektrische auto's in EU
  on 30 maart 2023

  Fastned, bouwer en exploitant van snellaadstations voor elektrische auto's, heeft vorig jaar het operationele resultaat verder zien toenemen. De zogeheten operationele Ebitda liet een ruime verdrievoudiging zien tot €8,1 mln, zo blijkt uit het jaarverslag.

 • Zesde industriecluster vreest vijfde wiel te worden aan verduurzamingswagen
  on 29 maart 2023

  Bij de verduurzaming van de industrie geeft het kabinet voorrang aan de vijf grote clusters. Het zesde cluster, de benaming voor de overige energie-intensieve industrie in Nederland, is not amused. Bedrijven vrezen hoge kosten voor uitstoot, nu verduurzamingsplannen dreigen te stranden op een gebrek aan infrastructuur.

 • Curator: ACM aansprakelijk voor schade consumenten door faillissement Flexenergie
  on 29 maart 2023

  De ACM kan aansprakelijk gehouden worden voor de schade die consumenten hebben geleden door het faillissement van Flexenergie. Dat blijkt uit een analyse die de curator deze week publiceerde. De te vorderen schadevergoeding kan oplopen tot €15 mln.

 • Lidstaten moeten tot 2% waterstof in gasnet aankunnen, vinden EU-ministers
  on 29 maart 2023

  De energieministers in de EU willen dat alle lidstaten in hun bestaande aardgastransportnetten gas kunnen ontvangen dat tot maximaal 2% uit waterstof bestaat. De Europese Commissie had voorgesteld dat een mengsel tot maximaal 5% waterstof door alle lidstaten toegelaten moest worden, maar de Europese raad van ministers wil meer keuzevrijheid voor de lidstaten.

 • CDA wil actie: aan de slag met de toekomst van kolencentrales
  on 29 maart 2023

  De locaties waar nu kolencentrales staan “mogen niet verloren gaan voor de energietransitie en de leveringszekerheid van elektriciteit”. Dat stelt CDA-Kamerlid Henri Bontenbal in zijn Actieplan toekomst kolencentrales.

 • EU lanceert wet voor laadpalen en waterstoftankstations
  on 28 maart 2023

  Europa komt met een nieuwe wet die elektrisch laden en waterstoftanken door de hele EU mogelijk moet maken. De verordening verplicht de lidstaten tot het aanleggen van minimale aantallen laadpalen en tankstations voor alternatieve brandstoffen zoals waterstof. Zo moet elektrisch laden en het tanken van alternatieve brandstoffen net zo vanzelfsprekend en gemakkelijk worden als het tanken van benzine en diesel nu is.

 • Negatieve emissies in Nederland via technische route, in Brussel is natuurlijke route favoriet
  on 28 maart 2023

  Om klimaatneutraal te zijn in 2050, moet Europa in de weer met negatieve CO₂-emissies. Europa leunt naar natuurlijke oplossingen: via bosaanplant en -beheer en via de landbouw koolstof vastleggen. Maar Nederland kan zich beter richten op technische oplossingen. Dat blijkt uit de eerste aflevering van het tweede seizoen van de Carbon Podcast, die woensdagochtend wordt gepubliceerd.

 • Tweede Kamer wil meebeslissen over voorrangscriteria voor aansluiten op stroomnet
  on 28 maart 2023

  De Tweede Kamer wil “zoveel mogelijk” meebeslissen over de criteria die ervoor moeten gaan zorgen dat projecten van maatschappelijk belang met voorrang kunnen worden aangesloten op het stroomnet. Eerder stelde minister voor Klimaat en Energie Jetten dat toezichthouder ACM daarover gaat.

 • Gemeenten en provincies krijgen steun bij versnellen infrastructuurprojecten
  on 28 maart 2023

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat gemeenten en provincies ondersteunen bij het versnellen van procedures voor grote energie-infrastructuurprojecten. Regionale overheden kunnen onder meer bij een expert- en capaciteitspool aankloppen voor extra mankracht en expertise.

 • Komst nieuwe regels opzegvergoeding uitgesteld tot zomer
  on 28 maart 2023

  Energieleveranciers zijn volgende week niet klaar om de nieuwe regels voor de opzegvergoeding door te voeren. Dat heeft branchevereniging Energie-Nederland aan toezichthouder Autoriteit Consument & Markt laten weten. De nieuwe datum is 1 juni.

 • SDE++ voor nieuw aardwarmteproject Westland
  on 28 maart 2023

  Warmtecoöperatie Wippolderlaan in Zuid-Holland heeft (opnieuw) een subsidiebeschikking gekregen uit de SDE++ en gaat verder met de ontwikkeling van het aardwarmteproject. Wippolderlaan moest de aanvraag opnieuw indienen omdat het project meer tijd in beslag nam dan de eerdere beschikking toeliet. Wippolderlaan moet onderdeel worden van een groot, regionaal warmtenetwerk in het Westland.

 • Brancheclub Fedet: ophogen afschakelspanning zonnepanelen onveilig en onuitvoerbaar
  on 28 maart 2023

  De branchevereniging voor de elektrotechnische sector Fedet heeft forse kritiek op het voorstel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om zonnepanelen later af te schakelen als de spanning (te) hoog oploopt. Fedet meent dat zowel de uitvoerbaarheid als de veiligheid van het voorstel onvoldoende zijn onderzocht “en verzoekt de ACM haar voorstel in te trekken”.

 • Zware industrie heeft een toekomst in Nederland
  on 27 maart 2023

  Met het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie wil het kabinet het initiatief naar zich toe trekken in de verduurzaming van de industrie. Het doel: alle sectoren uit de zware industrie in verduurzaamde vorm voor Nederland behouden. Omdat niet alles tegelijk kan, geeft het kabinet voorrang aan de vijf grote clusters.

 • Arnhem krijgt proeftuin voor energieopslag
  on 27 maart 2023

  In Arnhem wordt gewerkt aan een proeftuin voor energieopslagbedrijven op het Industriepark Kleefse Waard. Op dit park komt ruimte voor bedrijven om nieuwe energieopslagsystemen te testen in de praktijk. De proeftuin is een initiatief van Connectr en Energy Storage NL en moet voor de zomer klaar zijn voor gebruik.

 • Lessen Programma Aardgasvrije Wijken trekken warmtetransitie nog niet vlot
  on 27 maart 2023

  Het Programma Aardgasvrije Wijken heeft lessen getrokken uit de proeftuinen, maar het omzetten van die lessen in oplossingen voor de warmtetransitie in andere wijken in Nederland blijkt lastig. Dat staat in een evaluatie van het programma.

 • Nyrstar ziet poging om onder Tennet-facturen uit te komen ook bij Hoge Raad mislukken
  on 27 maart 2023

  De Hoge Raad heeft definitief een einde gemaakt aan de juridische strijd van metaalproducent Nyrstar tegen het betalen van aansluit- en transportkosten aan Tennet. Nyrstar probeert al jaren onder die kosten uit te komen, maar is daar tot aan de Hoge Raad niet in geslaagd.

 • Europese rechter kijkt of 'klimaatfalen' schending van mensenrechten is
  on 27 maart 2023

  De Europese rechter buigt zich deze week voor het eerst over de vraag of een land mensenrechten schendt als het klimaatdoelen niet haalt. In een aantal rechtszaken dagen burgers, die stellen slachtoffer te zijn van klimaatrampen, hun regeringen. Het oordeel kan tot gevolg hebben dat landen hun klimaatdoelen moeten aanscherpen.

NIEUWS DUURZAAM ONDERNEMEN 
 • Sunday: genomineerden Beste Bijdrage PV Nederland bekend
  on 30 maart 2023

  Een hoogtepunt van het grote event over zonne-energie de Sunday is de uitreiking van de award voor de Beste Bijdrage PV Nederland. De kanshebbers zijn Exasun, Woningstichting Nijkerk (WSN), Solarge en een consortium van TNO, TU/e, imec en TU Delft. ‘Innovation First. Zo kan de meerwaarde van de Sunday het beste worden samengevat’, aldus Robin

 • Grote meerderheid Nederlanders: activisten mogen bedrijven en directeuren aanklagen
  on 30 maart 2023

  Verreweg de meeste Nederlanders vinden dat activisten een bedrijf of de directeur van een bedrijf mogen aanklagen. Goede redenen zijn: klimaatvervuiling, slecht werkgeverschap of het overtreden van de wet. Dat blijkt uit een nieuwe opiniepeiling van I&O Research. Van de ondervraagden vindt 88% het (onder voorwaarden) acceptabel dat activisten een bedrijf aanklagen. 83% vindt dat

 • Chapter Zero Netherlands officieel gelanceerd
  on 30 maart 2023

  Het Climate Governance Initiative van het World Economic Forum (WEF) lanceert per direct Chapter Zero in Nederland, in navolging van vijftig andere landen. Alle Nederlandse commissarissen van bedrijven zijn uitgenodigd om zich hierbij aan te sluiten, met als doel hen te ondersteunen hun bedrijven te stimuleren ‘Paris proof’ te worden. De initiatiefnemers en oprichters van Chapter Zero

 • Quickscan geeft weer waar industrie staat met verduurzamen
  on 30 maart 2023

  Om een beeld te krijgen van wat de 6 grootste Nederlandse industrieclusters doen om de klimaatdoelen te halen werd er begin dit jaar een enquête gehouden onder industriebedrijven. Doel was om in beeld te brengen hoe ver bedrijven zijn met hun klimaatbeleid richting 2030 en 2050 en welke belemmeringen zij zien voor hun transitie. De

 • ZES kiest Ebusco energiecontainers voor verduurzaming binnenvaart
  on 28 maart 2023

  Ebusco, pionier en koploper in de ontwikkeling van elektrische bussen, laadsystemen en Energy Storage Solutions, kondigt vandaag aan dat het een contract heeft ontvangen van Zero Emission Services (ZES) voor de levering van 20 mobiele energiecontainers. De eerste 9 containers worden eind 2023 geleverd, terwijl de overige 11 containers uiterlijk in 2024 worden geleverd. De

 • CO2-efficiëntiecijfers bedrijven openbaar
  on 25 maart 2023

  Naar aanleiding van een Woo-verzoek van NU.nl heeft de NEa de CO2-efficiëntiecijfers van individuele installaties openbaar gemaakt. De CO2-efficiëntie geeft een indicatie van hoeveel ton CO2 een installatie uitstoot per ton geproduceerd product afgezet tegen een Europese maatstaf (benchmark). Nu.nl heeft de cijfers geanalyseerd en concludeerde daaruit dat industriële giganten als Shell, BP en chemiebedrijf

 • Kabinet introduceert Nationaal Programma Verduurzaming Industrie
  on 24 maart 2023

  Er liggen grote kansen voor de industrie om in Nederland schoon te produceren en de negatieve impact op de leefomgeving te verminderen. Om dat te bereiken gaat de overheid meer regie nemen en zorgen voor meer samenhang tussen de verschillende initiatieven. Het kabinet introduceert daarom een Nationaal Programma Verduurzaming Industrie. Minister Adriaansens (Economische Zaken en

 • Incotec en Land Life werken samen om herbebossing te versnellen 
  on 24 maart 2023

  Zaadverbeteringsbedrijf Incotec en natuurhersteller Land Life hebben een intentieverklaring getekend voor een project waar slimme zaadcoating technologie wordt toegepast op boomzaden. Hierdoor kan Land Life grotere stukken land inzaaien en haar projecten wereldwijd opschalen. Het op grote schaal toepassen van natuurherstel is hard nodig in verband met de huidige ecologische teloorgang in de wereld.  De

 • Handtekening onder intentieverklaring Samen werken aan duurzaam Ekkersrijt
  on 22 maart 2023

  Duurzame bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor een economie, die klaar is voor de toekomst. En voor een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Ook kunnen bedrijventerreinen goed meewerken aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofreductie. Op 20 maart 2023 tekenden Gemeente Son en Breugel, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Ondernemersvereniging Ekkersrijt, Van

 • Scheepvaart kan winstgevend CO2-reduceren met VentoFoil windondersteuning
  on 22 maart 2023

  Verduurzaming van de scheepvaart staat hoog op de agenda bij rederijen, verladers en beleidsmakers. De IMO ontwikkelt daarvoor internationale regelgeving en normen met als speerpunt een CO2-reductie van 40% in 2030. eConowind draagt hieraan bij met zijn VentoFoil-concept: een flexibele, verticale ‘vleugel’ die wind in extra stuwkracht omzet. Hiermee kunnen schepen op jaarbasis al tot

NIEUWS EIA 
 • U.S. petroleum product exports set a record high in 2022
  on 20 maart 2023

  In 2022, the United States set a new record for petroleum product exports, up 7% from 2021, according to our Petroleum Supply Monthly. U.S. petroleum product exports averaged 5.97 million barrels per day (b/d) in 2022 (405,000 b/d more than in 2021) driven by an increase of 18% (193,000 b/d) in distillate fuel oil.

 • EIA projects that U.S. energy-related CO2 emissions will fall through 2050 in AEO2023
  on 16 maart 2023

  U.S. energy-related CO2 emissions drop 25% to 38% below what they were in 2005 by 2030, according to our projections in the Annual Energy Outlook 2023 (AEO2023). We use 2005 as an emissions reference year because the United States' nationally determined contribution (NDC), submitted as part of the Paris Agreement, calls for a target of 50% to 52% of net greenhouse gas emissions below the 2005 level by 2030. It's important to note, however, that we only consider energy-related CO2 emissions, which does not cover the full NDC scope.

 • Residential retail electric choice participation rate has leveled off since 2019
  on 15 maart 2023

  In 2021, 26% of eligible U.S. customers participated in their state's retail choice program, or 13.2 million U.S. residential electric customers, based on data from our Annual Electric Power Industry Report. The participation rate in U.S. residential retail choice programs remained relatively unchanged from 2019 to 2021, following several years of modest growth.

 • U.S. natural gas consumption set nine monthly records and an annual record in 2022
  on 14 maart 2023

  In 2022, U.S. natural gas consumption averaged a record 88.5 billion cubic feet per day (Bcf/d)—the highest annual natural gas consumption, according to records beginning in 1949. U.S. natural gas consumption last year increased 5% (4.5 Bcf/d) from 2021, the second-fastest year-over-year growth since 2013. Natural gas consumption in the United States set monthly records in 9 of 12 months in 2022, based on our Natural Gas Monthly.

 • U.S. ethane demand grew 9% in 2022, driven by petrochemical capacity additions
  on 13 maart 2023

  In 2022, U.S. ethane demand increased by approximately 9%, or almost 0.2 million barrels per day (b/d), according to our Petroleum Supply Monthly. U.S. production and consumption of ethane (a hydrocarbon gas liquid used almost exclusively as a feedstock in the petrochemical industry) has grown since 2010, along with the build-out of U.S. petrochemical capacity. U.S. ethane product supplied, a proxy for ethane consumption, averaged just under 2.0 million b/d in 2022, reaching a peak of almost 2.2 million b/d in July.

NIEUWS ENECO 
NIEUWS ACM 
NIEUWS CBS 
 • Internationaliseringsmonitor 2023, eerste editie – India
  on 30 maart 2023

  Het potentieel van India is duidelijk. De economie groeit hard, het land zet volop in op IT-diensten, internationale handel, technologie en duurzame energie, en probeert met subsidies buitenlandse bedrijven aan te trekken en de maakindustrie uit te breiden. De bevolking is jong en steeds vaker hoogopgeleid en India krijgt meer en meer een centrale positie op het wereldtoneel. Alle ingrediënten lijken aanwezig om de economische samenwerking met India te intensiveren, ook voor Nederlandse bedrijven. India wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de beleidsnotitie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dan ook aangehaald als ‘economisch zwaargewicht met significante kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven’. Het is daarnaast één van de landen waar Nederland op inzet voor zowel handel als ontwikkelingssamenwerking. Achter de hoge groeicijfers en ambitie in India gaat namelijk grote diversiteit schuil, en spelen er vele (sociaal)economische problemen. India staat ten slotte bekend om veel bureaucratie en snel veranderende regels die investeringsrisico’s groot maken, is met haar beleid erg op de binnenlandse markt gericht, en heeft haar macro-economische situatie nog niet op orde na de coronacrisis. Reden genoeg om in deze publicatie in te gaan op India en de Nederlandse relatie met het land. Hierbij staat de handelsrelatie tussen Nederland en India centraal. We gaan in op de economie van beide landen, de goederen- en dienstenhandel, de IT-diensten, de investeringen, de exportverdiensten en de Nederlandse voetafdruk in India door consumptie en verbruik van Indiase goederen in Nederland. De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. De publicatie verschijnt drie keer per jaar en maakt deel uit van het CBS ontwikkel- en publicatieprogramma Globalisering, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsvindt. Het doel van het onderzoeksprogramma Globalisering is om tot nieuwe inzichten te komen op het terrein van globalisering ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. De kern van de aanpak is het integreren van uiteenlopende bronnen en reeds beschikbare microdata, gecombineerd met toepassing van geavanceerde statistische methodes zoals I/O analyse. De resultaten hiervan, nieuw ontwikkelde statistieken en begeleidende analyses, worden gepubliceerd in de Internationaliseringsmonitor.

 • Stijging afzetprijzen industrie opnieuw kleiner
  on 30 maart 2023

  De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari gemiddeld 8,1 procent hoger dan in februari 2022.

 • Vertrouwen ondernemers industrie neemt wat toe
  on 30 maart 2023

  De stemming onder ondernemers in de industrie is in maart verbeterd.

 • Steeds meer telecommunicatie- en computerdiensten uit India
  on 29 maart 2023

  Nederlandse bedrijven importeerden in 2022 voor 2,5 miljard euro aan telecommunicatie- en computerdiensten uit India. Dat was ruim 10 procent van de totale import van deze diensten.

 • Acht keer meer import uit India sinds 2002
  on 29 maart 2023

  Tussen 2002 en 2022 is de Nederlandse importwaarde van goederen uit India acht keer groter geworden.

 • Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
  on 27 maart 2023

  Deze publicatie bevat gegevens over de woonsituatie van personen van 70 jaar en ouder, per gemeente, per kwartaal, 2018-2022. De woonsituatie is zelfstandig wonend of wonend in een instelling.

 • Rapportage Integratie en Samenleven 2022
  on 27 maart 2023

  Het rapport behandelt de vraag of de verschillen afnamen in de afgelopen jaren en of de tweede generatie, die in Nederland werd geboren, naar het gemiddelde toe beweegt ten opzichte van migranten die in het buitenland werden geboren. Daarnaast bevat de rapportage drie verdiepende hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat in op verschillen tussen herkomstgroepen in ziekenhuisopname als gevolg van COVID-19 besmetting. Het tweede hoofdstuk behandelt de schoolloopbanen van de tweede generatie. Het derde hoofdstuk toont de inkomensmobiliteit tussen familiegeneraties naar herkomst. Deels bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • Biomassa regionaal, 2021
  on 22 maart 2023

  Bruto eindverbruik van biomassa naar RES-regio, 2021**

 • Biomassa regionaal, 2021
  on 22 maart 2023

  Bruto eindverbruik van biomassa naar RES-regio, 2021**

 • Voorraden op wekelijkse basis Diesel en Scheepsdiesel in Nederland
  on 22 maart 2023

  Deze tabel bevat de diesel en scheepsdiesel voorraden in Nederland op wekelijkse basis.

NIEUWS TENNET 
  NIEUWS VNO-NCW 
  NIEUWS RENEWABLE ENERGY 
  NIEUWS RVO 
  NIEUWS DUURZAAM ONDERNEMEN 
  • Drie vrouwen van Nederlandse bedrijven in ‘Sustainability Top 100 Women 2023’
   on 18 maart 2023

   Drie vrouwen van Nederlandse bedrijven zijn in de 'Sustainability Top 100 Women 2023' opgenomen: Alexis Olans Haass (Chief Sustainability Officer bij Arcadis) op plaats 54, Alice Steenland (Chief Strategy & Sustainability Officer bij Signify) op plaats 64 en Jenny Wassenaar (Chief Sustainability Officer & SVP Global R&D bij Trivium Packaging) op plaats 83. De lijst

  • Brabantia is nu B Corp gecertificeerd
   on 17 maart 2023

   Brabantia mag zich vanaf vandaag B Corp noemen. B Corps, voluit Benefit Corporations, zijn bedrijven die worden erkend voor hun positieve impact op mens en milieu. De certificering is een mooie erkenning voor het Nederlandse interieur designmerk. Het sluit aan bij Brabantia’s doelstelling om in 2035 de overstap te hebben gemaakt naar 100% circulair design.

  • Kabinet neemt besluit over CO2-plafond voor luchthavens
   on 17 maart 2023

   Er komt een plafond voor de hoeveelheid CO2 die de luchtvaart, vertrekkend vanuit Nederland, mag uitstoten. Dat heeft het kabinet op voorstel van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat besloten. Het CO2-plafond gaat ervoor zorgen dat de doelen voor de reductie van CO2 door de luchtvaart worden gehaald. Voor de meeste sectoren zijn de klimaatdoelen

  • Kabinet neemt besluit over CO2-plafond voor luchthavens
   on 17 maart 2023

   Er komt een plafond voor de hoeveelheid CO2 die de luchtvaart, vertrekkend vanuit Nederland, mag uitstoten. Dat heeft het kabinet op voorstel van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat besloten. Het CO2-plafond gaat ervoor zorgen dat de doelen voor de reductie van CO2 door de luchtvaart worden gehaald. Voor de meeste sectoren zijn de klimaatdoelen

  • SAI Platform delivers comprehensive outcome framework for regenerative agriculture
   on 17 maart 2023

   Together with farmers, agri-food experts and the world’s largest food, drink and agriculture brands, SAI Platform is supporting a global transition to drive large-scale, long-term systemic change that will have a positive impact on the environment, while striving to ensure viable farming communities globally. The arrival of the framework is a critical component and an

  • Regio Zwolle is circulair voorbeeld voor Nederlandse gemeenten
   on 17 maart 2023

   Praktijkschoolleerlingen die afgedankte materialen sorteren. Hergebruik van hout, kunststof en bijvoorbeeld dekbedden: materialen die voorheen bij het afval terecht kwamen. Mensen die in dagbesteding mooie kistjes van bedbodemlatten maken. Studenten die circulair ontwerpen. WaardeRing-partners weten steeds opnieuw weer mooie, circulaire projecten te bedenken. Het circulaire ambachtsnetwerk heeft een voorbeeldfunctie in het hele land. En dat

  • Samenwerking Albert Heijn Foundation en Solidaridad
   on 17 maart 2023

   De Albert Heijn Foundation (AH Foundation) en Solidaridad gaan samenwerken. De AH Foundation is een stichting waar Albert Heijn, samen met zijn vaste groente- en fruitleveranciers in Afrika en Zuid-Amerika, via projecten bijdraagt aan het verbeteren van de leefomstandigheden van hun medewerkers en lokale gemeenschappen. Solidaridad biedt ondersteuning aan de uitvoering van projecten van de

  • Vivianne Heijnen: ‘meer ambitie nodig bij terugdringen verpakkingsafval’
   on 16 maart 2023

   We moeten nog ambitieuzer zijn als het gaat om het verduurzamen van verpakkingen en het terugdringen van verpakkingsafval. Daartoe heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) haar Europese collega’s donderdag opgeroepen tijdens de Milieuraad in Brussel. Donderdag praatten Europese ministers voor het eerst over de door de Europese Commissie voorgestelde verordening over verpakkingsafval. Dit voorstel kan een

  • King Willem-Alexander of the Netherlands Meets With WBCSD Executive Committee
   on 16 maart 2023

   King Willem-Alexander of the Netherlands met with the Executive Committee (ExCo) of the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), during the ExCo dinner that took place on 15 March 2023 in Amsterdam and was hosted by Arcadis CEO Peter Oosterveer. The King and the ExCo, consisting of 21 global CEOs, discussed the global sustainability challenges

  • DHL opent twee klimaatneutrale CityHubs XL in regio Amsterdam
   on 16 maart 2023

   Vandaag opent DHL Parcel officieel een nieuwe Amsterdamse CityHub in het bijzijn van klanten en vertegenwoordigers van de gemeente en het havengebied. Vanuit het klimaatneutrale gebouw aan de Westhavenweg 44 worden pakketten bezorgd voor het noordwestelijk deel van Amsterdam. Volgende week opent de nieuwe vestiging in Aalsmeer. Dat brengt het aantal CityHubs waarmee de regio

  • Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch voorzien van 5.000 zonnepanelen
   on 16 maart 2023

   Evenementencomplex Brabanthallen 's-Hertogenbosch is recentelijk voorzien van 5.000 zonnepanelen op het dak, waardoor het gebouw nu meer energie levert dan het verbruikt. Dit is voor de Brabanthallen een logische ontwikkeling in hun stappen richting duurzaamheid. Bij Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Als één van de grootste evenementencomplexen van Nederland wordt dan ook

  • Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch voorzien van 5.000 zonnepanelen
   on 16 maart 2023

   Evenementencomplex Brabanthallen 's-Hertogenbosch is recentelijk voorzien van 5.000 zonnepanelen op het dak, waardoor het gebouw nu meer energie levert dan het verbruikt. Dit is voor de Brabanthallen een logische ontwikkeling in hun stappen richting duurzaamheid. Bij Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Als één van de grootste evenementencomplexen van Nederland wordt dan ook

  • De afspraken uit het Klimaatakkoord dienen vooral grote bedrijven, blijkt uit nieuw rapport
   on 16 maart 2023

   Bij de opzet van het Klimaatakkoord dat in 2019 onder leiding van Ed Nijpels tot stand kwam, werd de status quo beschermd. Fundamentele veranderingen bleven onbesproken, en de belangen van grote bedrijven werden goed bewaakt. Dat concludeerde onderzoeksbureau TNO in een rapport dat meer dan een jaar stof lag te verzamelen en dat pas vorige

  • Uitstoot broeikasgassen 9 procent lager in 2022 en Urgenda doel gehaald
   on 15 maart 2023

   De uitstoot van broeikasgassen was 9 procent lager in 2022 dan in 2021. Dat komt vooral doordat er minder aardgas is verbruikt door de industrie, gebouwde omgeving en landbouw. Het belangrijke Urgenda-doel is daarmee gehaald. Dit blijkt uit een eerste raming van het CBS en het RIVM/Emissieregistratie over de uitstoot van broeikasgassen in 2022 volgens

  • Rotterdamse havenindustrie pakt energietransitie ambitieus aan
   on 15 maart 2023

   De energietransitie leeft sterk onder industriële bedrijven in de Rotterdamse haven. Dat blijkt uit onderzoek van Actemium onder toonaangevende bedrijven in de industrie. De meeste bedrijven volgen een ambitieuze strategie met concrete doelen. Daarmee willen ze vooral hun energiekosten verlagen, maar bijvoorbeeld ook het bedrijfsimago versterken en operationeel blijven. En voor een duurzamer energiegebruik heeft

  • Werkgeversorganisaties: ‘Klimaatbeleid vraagt vooral uitvoering in plaats van nieuwe regels’
   on 14 maart 2023

   ‘Versnelling van het klimaatbeleid voor de industrie, de mobiliteit en de gebouwde omgeving is nu vooral gebaat bij actie én het uitvoeren van alle bestaande plannen. ’Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in een eerste reactie op het gisteren verschenen IBO-rapport ‘Scherpe doelen, Scherpe keuzes’. Bespreken met de achterban De organisaties gaan het rapport nu eerst

  • Dutch startups DayRize and Agcurate among the 14 climate startups selected for the Google European Accelerator
   on 13 maart 2023

   Startups working on groundbreaking technologies for adaptation and climate solutions have an important role to play in accelerating climate action. At Google, we want to foster a thriving ecosystem for startups advancing sustainability via AI-powered technology, and connect them with mentorship opportunities, technical expertise, and cloud technology that will help them grow. Out of the

  • Alfen introduceert Altro: Een duurzaam prefab betreedbaar station voor MV-netaansluitingen
   on 13 maart 2023

   Alfen, dé specialist in energieoplossingen in Nederland, opereert in het hart van de energietransitie om klimaatverandering tegen te gaan en breidt haar aanbod betreedbare stations uit met Altro: een nieuw, duurzaam, prefab en veilig betreedbaar station dat naar wens kan worden afgewerkt. Altro ondersteunt een grote verscheidenheid aan Nederlandse en Belgische klanten waaronder aanbieders van

  • Mega Cube batterij onderdeel van elektriciteitscentrale Lage Weide in Utrecht
   on 9 maart 2023

   De Mega Cube van iwell is een intelligent batterijsysteem met een capaciteit van 14MWh en een vermogen van 7MW. Dankzij een real-time koppeling met duurzame energiebronnen stimuleert de batterij de inzet van groene energie in Nederland. Tegelijkertijd draagt het bij aan een vermindering van het gasverbruik van de Eneco elektriciteitscentrale in Utrecht. Huib van Essen,

  • Vernieuwd beton met CO₂-reductie tot 70% draagt bij aan doelstellingen Betonakkoord
   on 9 maart 2023

   Heidelberg Materials lanceert het vernieuwde EcoCrete® beton met een gecertificeerde CO₂-reductie tot 70%. Het bedrijf, momenteel nog bekend als Mebin, toonde eerder met de eerste versie van EcoCrete® al aan dat het transparant blijft bijdragen aan de verduurzaming van de bouwindustrie.  De CO₂-reductie per kubieke meter beton bedraagt voor EcoCrete® tot 70% ten opzichte van

  Laatste nieuws en updates

  Blijf op de hoogte en ontvang ook onze nieuwsbrief