NIEUWS ENERGEIA 
Loading...
NIEUWS DUURZAAM ONDERNEMEN 
 • bbn adviseurs over drie jaar CO2-neutraal
  on 25 januari 2022

  Bij bbn adviseurs leeft er onder de circa 130 collega’s een intrinsieke motivatie om duurzame stappen te zetten. De lat voor de eigen bedrijfsvoering ligt dan ook hoog: een CO2-neutrale, circulaire en klimaatadaptieve bedrijfsvoering. ‘Een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030 was al langer een van onze doelen,’ zegt Arne Balvers, directeur van bbn adviseurs bij de

 • WUR en FarmersDirect Coffee lanceren ’s werelds eerste CO2-calculator die klimaatafdruk van koffieketen berekent
  on 25 januari 2022

  Om de koffiemarkt transparanter en duurzamer te maken, ontwikkelt koffiebedrijf FarmersDirect Coffee in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) de eerste CO2-calculator ter wereld die de klimaatafdruk van de koffieketen specificeert. De calculator combineert de CO2-impact voor elk onderdeel van de keten, waardoor inzichtelijk wordt hoe duurzaam de koffie is geproduceerd. Hierdoor kunnen inkopers en

 • ACM vervolgt actie tegen misleidende duurzaamheidsclaims in de energiesector
  on 25 januari 2022

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar misleidende duurzaamheidsclaims in de energiesector, waarbij zij de claims van 10 grote energieleveranciers heeft gecontroleerd. Op basis van haar bevindingen start de ACM nu vervolgonderzoek naar twee energieleveranciers waar de ACM de meeste misleidende duurzaamheidsclaims zag. Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Wij

 • Groen gas bij Grolsch! HoSt levert technologie
  on 25 januari 2022

  Het groene Grolsch biertje wordt nog groener nu Koninklijke Grolsch - naast het gebruik van duurzame warmte van Twence - ook voor groen gasproductie kiest. Het Enschedese bio-energiebedrijf HoSt neemt het biogas van de Grolsch afvalwaterzuivering af en plaatst een biogasopwerker die jaarlijks ruim 1 miljoen Nm3 groen gas gaat produceren uit dit biogas. Een

 • Transitie duurzaamheid vraagt forse investering van zorgsector
  on 20 januari 2022

  Met het tekenen van het klimaatakkoord van Parijs heeft de Nederlandse overheid zich gecommitteerd om in 2050 CO2-neutraal te zijn. De zorgsector kan hier potentieel een belangrijke bijdrage aan leveren. Desondanks heeft slechts een derde van de zorginstellingen uit het onderzoek een duurzaamheidsbeleid geformuleerd en/of de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 ondertekend. De goede weg

 • Carbon emissions soar as world consumes half a trillion tonnes of virgin materials since Paris Agreement
  on 20 januari 2022

  The throwaway global economy is fuelling the climate crisis with more than half a trillion tonnes of virgin materials consumed since the 2015 Paris Agreement, reveals a report from impact organisation Circle Economy launched today. It warns that world leaders are missing the opportunity to achieve deep cuts in emissions by adopting circular economy strategies

 • New Deloitte research highlights increasing business concern about climate change; reveals disconnect between ambition and impact
  on 20 januari 2022

  Released earlier this week, Deloitte’s 2022 CxO Sustainability Report: The Disconnect Between Ambition and Impact, reveals that global C-level business leaders (or CxOs) are increasingly concerned about climate change and see the world at a tipping point to act. Eighty-nine percent of CxOs agree there’s a climate crisis and 63% say their organizations are very

 • Ekoplaza lanceert klimaatpositieve beweging en verwelkomt binnen 1 week 10.000e Ekovriend
  on 20 januari 2022

  In ruim een week tijd na de lancering van haar nieuwe beloningsprogramma verwelkomt Ekoplaza haar 10.000e Ekovriend: ecologisch (dans)pedagoog Sanne Tuijl en dochter Aurelia. Met dit programma wil Ekoplaza het deel van de consumenten dat zich steeds bewuster wordt van de impact van hun consumptiepatroon op hun eigen gezondheid, dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat belonen voor gezondere

 • DS Smith brengt uitstootvermindering eerder in lijn met Parijs-akkoord
  on 20 januari 2022

  Het toonaangevende duurzame verpakkingsbedrijf DS Smith kondigt vandaag nieuwe ambitieuze doelstellingen aan om de uitstootvermindering van haar wereldwijde operaties in lijn te brengen met het 1,5 graden Celsius scenario zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. De routekaart van DS Smith naar de Parijsdoelstellingen is ingediend ter verificatie bij het Science Based Targets initiative (SBTi)*. Om dit

 • Simon Lévelt behaalt ‘Climate Neutral Certified’ – keurmerk
  on 20 januari 2022

  Speciaalzaak Simon Lévelt heeft een belangrijk duurzaamheidsdoel behaald: sinds afgelopen maand is al hun koffie ‘Climate Neutral Certified’. Dit klimaatneutrale keurmerk garandeert dat een organisatie alle mogelijke maatregelen neemt om CO2-uitstoot te verminderen en de rest te compenseren. De stip op de horizon is daarbij zero emission in 2050. De focus op het beste voor mens en

NIEUWS EIA 
Loading...
NIEUWS ENECO 
Loading...
NIEUWS ACM 
Loading...
NIEUWS CBS 
NIEUWS TENNET 
 • Publicatie congestiegebieden Liander 20-01-2022
  on 24 januari 2022

  Liander heeft op 20 januari nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Friesland, Gelderland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens voert Liander in Amsterdam onderzoek uit naar de mogelijke toepassing van congestiemanagement. Daarnaast is in Friesland een knelpunt (voorlopig) opgelost. 

 • Internationale afhankelijkheid leveringszekerheid elektriciteit vraagt om meer grensoverschrijdende afstemming
  on 12 januari 2022

  De verdere afname van vermogen van gas- en kolencentrales resulteert op de middellange tot lange termijn (2025-2030) in een grotere wederzijdse afhankelijkheid van Noordwest-Europese landen om aan hun leveringszekerheid te kunnen voldoen. Ook voor Nederland ontstaan daarmee grotere risico’s voor de leveringszekerheid. Dit blijkt uit het rapport 'Monitoring Leveringszekerheid 2021', een analyse die TenneT jaarlijks in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitvoert. In dit rapport analyseert TenneT of er voldoende productiecapaciteit in Nederland beschikbaar is om aan de nationale elektriciteitsvraag te kunnen voldoen op de korte, middellange en lange termijn. Na 2025 nemen de onzekerheden toe en neemt de leveringszekerheid af. Sterke elektrificatie van de samenleving, afname van kolen- en gasgestookt vermogen en toename van productie uit wind en zon maakt het systeem in toenemende mate weers- en importafhankelijk.

 • Hinderlijke spanningsdip op 150kV station Westwoud -V155 Agripoort Wit
  on 6 januari 2022

  Op maandag 27-9-2021 om 11:21 uur is de verbinding WWD-AGP150 wit uitgeschakeld op beveiliging. 

 • Zienswijzen op investeringsplannen van TenneT
  on 3 januari 2022

  TenneT heeft van 35 partijen zienswijzen binnengekregen op de investeringsplannen, die in november zijn gepubliceerd. De zienswijzen zijn vandaag samen met een reactie van TenneT en aangepaste investeringsplannen gepubliceerd op de website.  

 • Hollandse Kust (zuid) Alpha topside geïnstalleerd op de Noordzee
  on 28 december 2021

  Het offshore transformatorstation van het Alpha platform van Hollandse Kust (zuid) is op zondag 26 december jongstleden succesvol geïnstalleerd op de onderbouw in de Noordzee, zo’n 20 kilometer voor de kust van Den Haag. Het transformatorstation, ook wel topside genoemd, is één van de twee topsides van het Net op zee Hollandse Kust (zuid), dat het gelijknamige offshore windgebied zal verbinden met het Nederlandse hoogspanningsnet op de vaste wal.

 • Publicatie congestiegebieden Liander 23/12/2021
  on 24 december 2021

  Liander heeft op 23 december nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Friesland, Gelderland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens voert Liander in Amsterdam onderzoek uit naar de mogelijke toepassing van congestiemanagement. Daarnaast zijn in Friesland en Gelderland knelpunten (voorlopig) opgelost.

 • Hinderlijke spanningsdippen op diverse 110kV, 220kV en 380kV stations
  on 21 december 2021

  Op 19-12-2021 om 16:42:47uur zijn er een dippen geregistreerd op de diverse 110, 220 en 380kV stations, met een gemiddelde duur van ongeveer 240msec en een gemiddelde restspanning van 57,02%. Gezien de duur en diepte valt dit in de categorie hinderlijke spanningsdip. De vermoedelijke oorzaak van de dip is dat bij het inschakelen van een transformator deze door beveiliging werd uitgeschakeld. Er bleek nog een aarder in te staan dit in tegen stelling wat de systemen aangaven. Het valt niet te verwachten dat deze storing leidt tot vervolg dips.

 • Publicatie congestiegebieden Liander 09-12
  on 10 december 2021

  Liander heeft op 9 december nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Amsterdam, Friesland, Gelderland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens voert Liander in Amsterdam onderzoek uit naar de mogelijke toepassing van congestiemanagement.  

NIEUWS VNO-NCW 
Loading...
NIEUWS RENEWABLE ENERGY 
Loading...
NIEUWS RVO 
Loading...
NIEUWS DUURZAAM ONDERNEMEN 
Loading...

Laatste nieuws en updates

Blijf op de hoogte en ontvang ook onze nieuwsbrief