Privacy beleid

Inleiding
Het privacy beleid van Career in Energy is hieronder weergegeven. Career in Energy is een onderdeel van DOT Management Services.

Career in Energy is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Natuurlijk vinden wij uw privacy net zo belangrijk als die van ons zelf. Daarom kunt u er op rekenen dat wij uw gegevens zorgvuldig behandelen en alleen gebruiken binnen de daarvoor gestelde kaders. In deze verklaring vertellen wij u hoe wij dit doen.

Contactgegevens
DOT Management Services – Career in Energy
Postadres: Postbus 40 2760 AA Zuidplas ZH
Bezoekadres: WTC, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam
info@dotmanagementservices.nl
www.dotmanagementservices.nl
KvK-nummer: 7594194 | BTW-id: NL001963426B20

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Career in Energy gegevens vast, zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interessen. Career in Energy  gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering.

Persoonsgegevens die wij verzamelen
Career in Energy verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Wij hebben geen enkele intentie om bewust gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u een vermoeden hebben, dat wij dat toch gedaan hebben, neem dan contact op met info@dotmanagementservices.nl en dan zullen wij die informatie direct verwijderen.

Gebruik van de informatie
In principe gebruiken wij uw persoonsgegevens om u onze diensten te kunnen leveren en u daarbij zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, onder meer om:

 • Contact met u te kunnen opnemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Goederen en diensten bij u af te leveren
 • Financiële en administratieve transacties (zoals betalingen) te kunnen verwerken

Daarnaast analyseert Career in Energy / DOT Management Services uw gedrag op onze website om zodoende ons aanbod van producten en diensten nog beter af te stemmen op uw voorkeuren. Ook wordt de data van gebruikers gebruikt voor statistisch doeleinde

Natuurlijk verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van informatie met derden
Alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of in het geval wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, zullen wij uw persoonsgegevens met derden delen. Met deze partijen sluiten wij verwerkingsovereenkomsten, die worden geregistreerd en bijgehouden in een verwerkingsregister. Dit register kunt u desgevraagd op elk moment inzien. Vanzelfsprekend zullen wij uw gegevens nooit met derden delen of aan hen verkopen zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of worden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Career in Energy. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Nieuwsbrief
Wij bieden u een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over ontwikkelingen die relevant voor de arbeidsmarkt in de energiesector zijn. Uw e-mailadres wordt bij het downloaden van onze publicaties toegevoegd aan onze lijst met nieuwsbrief abonnees of in alle andere gevallen alleen met uw expliciete toestemming. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Wij maken gebruik van Mailchimp voor het versturen van onze nieuwsbrief. Lees het privacybeleid van Mailchimp voor meer informatie.

Afmelden
Career in Energy houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Career in Energy geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Dat kan bijvoorbeeld op uw eigen accountpagina. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij contact@careerinenergy.nl.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Sociale Media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op Twitter, Linkedin, Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Wij adviseren u de privacyverklaring van Twitter, Linkedin, Facebook en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen om na te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Career in Energy over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u deze zelf aanpassen via uw accountprofiel.

Career in Energy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Career in Energy.

Bepalingen Career in Energy
In het kader van de dienstverlening van www.careerinenergy.nl worden de contactgegevens en andere gegevens die u als onderdeel van het registratieproces heeft verstrekt, door Career in Energy vastgelegd en gebruikt om u de informatie te kunnen verstrekken waarom u hebt gevraagd.

Online aanmelding kandidaten
Indien u zich online aanmeldt wordt u geregistreerd als gebruiker van www.careerinenergy.nl. Als geregistreerde gebruiker kunt u inloggen op de website www.careerinenergy.nl. U kunt vervolgens een profiel aanmaken via mijn account. Deze gegevens zijn beschermd door uw wachtwoord en zijn alleen voor u toegankelijk. U kunt uw gegevens op elk gewenst moment verwijderen en aanpassen.

Mijn Account
Indien u een profiel invult via mijn account op www.careerinenergy.nl en een cv toevoegt, dan kunnen deze gegevens worden gematcht via de CV-Dataroom met het zoekprofiel van een werkgever. Indien u dit niet wenst kunt u uw cv verbergen (Uitleg hierover treft u aan bij FAQ).

Indien u ervoor kiest een profiel in te vullen en uw cv te plaatsen in onze database, dan vertrouwen wij erop dat u uw gegevens up-to-date houdt. U dient uw cv tenminste iedere jaar te updaten, in het bijzonder indien uw contactgegevens gewijzigd zijn. U kunt te allen tijde in uw account inloggen en uw gegevens wijzigen, op dat moment zullen wij uw cv en profiel in onze database terugplaatsen. Uw gegevens worden bewaard gedurende maximaal 3 jaar.

Career in Energy behoudt zich het recht voor om cv’s uit onze database te verwijderen waarvan de inhoud in strijd met de wet of aanstootgevend is.

Cookiebeleid
Career in Energy maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring van onze website te verbeteren. Deze cookies zorgen ervoor dat we anoniem data kunnen verzamelen. Hierdoor kunnen wij de gebruikerservaring verbeteren. Wij maken hiervoor gebruik van Hotjar en Google Analytics.

Bewaartermijn van de gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, behalve wanneer wet of regelgeving ons daartoe verplicht. Voor de meeste gegevens hanteren wij doorgaans een bewaartermijn van zeven jaar. Het is mogelijk om account inclusief historie zelf van het DOT Management Services / Career in Energy platform te verwijderen.

Inzage- en wijzigingsrecht
Het spreekt voor zich dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u wanneer u dit wilt, het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DOT Management Services. Alle verwerkingen worden in een register bijgehouden. Zoals eerder aangegeven, kunt u dat inzien wanneer u dat wenst. Elk redelijk verzoek zal worden gehonoreerd. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig dagen.

Mocht u onverhoopt van mening zijn dat wij iets niet goed hebben gedaan, dan kunt u een klacht indienen. U mag dit doen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beveiliging van de gegevens
DOT Management Services / Career in Energy neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en wijziging tegen te gaan. Om deze zogeheten datalekken te voorkomen, zijn onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • Beveiliging van de server;
 • De computers zijn voorzien van een virusscanner en firewall;
 • Applicatie is veilig gecodeerd;
 • Medewerkers hebben zich verbonden tot geheimhouding.

Tenslotte
Wet en regelgeving ten aanzien van Privacy kunnen snel veranderen. Om actueel te blijven en steeds aan de laatste regels en rechtspraak te kunnen voldoen, zullen wij er niet aan ontkomen om zo nu en dan dit Privacy Beleid te wijzigen. Via onze website stellen wij u op de hoogte van alle wijzigingen die plaatsvinden.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 1 januari 2021

Deze pagina delen via: