Klimaatakkoord – Nieuwsberichten Nieuwsberichten op Klimaatakkoord

 • Lezingen op de Dag van het Klimaatakkoord
  on 24 november 2022 at 09:15

  Op de Dag van het Klimaatakkoord waren er ook twaalf beknopte lezingen. Zes gingen over uiteenlopende zaken rond het klimaatbeleid. Ook waren er zes lezingen speciaal over innovatie. Hieronder staan ze allemaal op een rij  om makkelijk terug te kijken.

 • Voortgangsoverleg wordt Nationaal Klimaat Platform
  on 22 november 2022 at 13:11

  Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord heeft op 3 november haar werk beëindigd. Deze site blijft wel in de lucht, maar gaat in een slaapstand. Er is namelijk nog veel waardevols te vinden, bijvoorbeeld over de afspraken uit het Klimaatakkoord. Dat blijft zo voor iedereen toegankelijk. De platformactiviteiten van het Voortgangsoverleg gaan door bij het nieuwe Nationaal Klimaat Platform. Dit platform gaat veel nieuwe activiteiten ontplooien om te helpen de energietransitie te versnellen. Het Nationaal Klimaat Platform is te volgen op de website Nationaal Klimaat Platform.nl  

 • Dag van het Klimaatakkoord: Terugkijken
  on 15 november 2022 at 10:29

  Op donderdag 3 november wisselden zo’n 700 bezoekers en 75 sprekers informatie en visies uit op de Dag van het Klimaatakkoord, in tientallen sessies en op de centrale Innovatieplaza. Natuurlijk kon niet iedereen alle sessies en lezingen bijwonen, maar die schade kan je voor sommige events inhalen. Hieronder vind je een overzicht van een aantal verslagen en de links naar de video-opnamen van een aantal sessies.

 • Energiecoöperaties als maatschappelijk warmtebedrijf: lessen uit Denemarken
  on 14 november 2022 at 11:28

  Energiecoöperaties kunnen ook een grote rol spelen om woningen en gebouwen van het aardgas af te krijgen. In Denemarken zijn zulke maatschappelijke warmtebedrijven al jarenlang actief. Op de Dag van het Klimaatakkoord organiseerde Energie Samen Buurtwarmte een sessie om te kijken hoe het ook in Nederland een succes kan worden. Zo’n 150 coöperaties staan al in de startblokken.  In Denemarken zijn coöperatieve warmtebedrijven heel gewoon. Overheden en coöperaties hebben dezelfde belangen en werken goed samen. Banken beschouwen deze bedrijven als een solide investering, er is ook nog nooit eentje failliet gegaan. Bewoners zijn dik tevreden over deze bewonersbedrijven.  Trage procedures Hoe anders is de situatie in Nederland. Het voorstel voor de nieuwe warmtewet spreekt enkel van publieke en private warmtebedrijven, er is geen positie voor warmtecoöperaties. Zutphen Energie liet uit de praktijk zien hoe tijdrovend het proces is om tot een warmtenet te komen. Zo is er eerst een bouwvergunning voor de energiecentrale nodig voordat er SDE-subsidie aangevraagd kan worden. Maar voor deze vergunning is een bestemmingsplan wijzing nodig. Alleen dit kleine stukje kan al twee jaar duren.  Groot potentieel De potentie van de warmte coöperaties in Nederland is groot. Ze bieden zeggenschap voor bewoners en dat is aantrekkelijk want ze werken not-for-profit met maximale transparantie. De kostprijs bepaalt het tarief van verwarming en dat perspectief vermindert het vollooprisico. Er zijn 150 warmte-initiatieven waarvan er 10 dichtbij realisatie zijn, vier al woningen hebben aangesloten en Thermo Bello al 14 jaar draait en met de vervangingsinvesteringen bezig is. De ambitie van de Coalitie Coöperatieve Warmte is om 1000 wijken met coöperatieve warmte te verwarmen.     Netwerk van koplopers Om deze opschaling en versnelling mogelijk te maken past Energie Samen Buurtwarmte de lessen uit Denemarken toe. Met het netwerk van koplopers wordt gewerkt aan een Coöperatief Warmte Service Bedrijf. Dat gaat zorgen voor professionele ondersteuning bij de ontwikkeling en exploitatie zodat initiatieven succesvol zijn. In de marktordening is positie voor coöperaties nodig, bijvoorbeeld als energiegemeenschap voor warmte, een warmteschap. Voor de financiering zijn nieuwe arrangementen als in Denemarken nodig, waar bijvoorbeeld gemeenten garant staan voor de leningen vanuit de BNG of de WSB aan coöperaties.   De vraag is nu aan de overheden of zij ook de lessen uit Denemarken willen toepassen zodat de positie en financiering voor coöperaties geregeld wordt en die 1000 wijken gerealiseerd kunnen gaan worden.   

 • Tekorten op de arbeidsmarkt? Weg ermee!
  on 14 november 2022 at 09:16

  De energietransitie heeft last van de krappe arbeidsmarkt. Er zijn veel goede initiatieven, maar de echte oplossing is nog niet gevonden. Wat moet er als eerste gebeuren? Wat kan de overheid daaraan bijdragen in het actieplan Groene en Digitale Banen dat later dit jaar verschijnt? Een panel van hoofdrolspelers sprak erover op de Dag van het Klimaatakkoord en adviseerde het Ministerie van EZK.   Niet een baan of omscholingstraject aanbieden, maar geïnteresseerden intensief begeleiden in hun oriëntatie. Open hiring. In de werving niet automatisch de focus leggen op techniek, maar op de bijdrage aan de energietransitie. Tanja Hulst (programmamanager Be an engineer) laat zien dat samenwerken alleen allang niet meer volstaat om in tijden van krapte nieuw technisch talent te werven.  Aantrekkelijk Volgens Doekle Terpstra (voorzitter Techniek NL) en Bas van Weegberg (bestuur FNV) zijn veel van die problemen terug te voeren op een gebrek aan waardering voor techniek en vakmanschap. Te weinig studenten kiezen voor techniek, waardoor liefst zeventig procent van de nieuwe installateurs moet komen uit de zogeheten zijinstroom. Daar komt nog bij dat vier op de tien nieuwe medewerkers in vijf jaar tijd weer vertrekken, vult Jan Jacob van Dijk (bestuursvoorzitter Christelijke Scholengroep Vallei en Gelderland-midden) aan. Zowel bij instroom als vertrek speelt volgens Marsha Wagner (Topsector Energie) mee dat de sector te weinig aantrekkelijk is voor met name vrouwen.  Groene Banenplan Omdat de tekorten de voortgang van de energietransitie belemmeren, wil het Ministerie van EZK nog dit jaar met een nadere invulling komen van het Groene Banenplan. Michel Crevecoeur (teamleider Klimaatbeleid EZK) licht toe dat het plan zich zal richten op vier hoofdlijnen: grotere instroom, behoud van technici, arbeidsbesparende innovatie en een betere governance om meer versnelling en coördinatie te brengen in alle goede initiatieven. Kampioen pilotten Wagner vindt vooral die coördinatie en opschaling nodig: “Nederland is kampioen pilotten”. In plaats van nieuwe subsidieregelingen zou het Groene Banenplan het startschot moeten bevatten van één gecoördineerd interventieprogramma met een duidelijke agenda. De basis moet volgens Terpstra zijn dat studenten dicht op bedrijfsomgevingen les krijgen, met de modernste apparatuur. Daarbij hoort volgens Van Dijk dat niet halfjaarlijks gedoe ontstaat over de bekostiging van samenwerkingen.  Politieke begeestering Van Weegberg  ziet nog een andere rol voor de overheid. Hij vindt dat ministeries beter moeten gaan samenwerken en minder leunen op de markt. Hij mist “politieke begeestering” en een aansprekend verhaal. Crevecoeur zegt toe die hartenkreet en de andere inbreng mee te zullen nemen in de uitwerking de plannen. Eenvoudige oplossingen zijn er volgens hem niet. Hij benadrukt het belang van samenwerking met maatschappelijke partijen. 

Klimaat & Energie Archives – Duurzaam Ondernemen Online kenniscentrum op het gebied van duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Circulaire economie Archives – Duurzaam Ondernemen Online kenniscentrum op het gebied van duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

 • Nieuwe regelgeving zal modemerken eindelijk dwingen verantwoordelijkheid te nemen voor het afval dat zij creëren.
  by Folkert van der Molen on 1 februari 2023 at 09:05

  Om de wereldwijde problematiek rondom textielafval aan te pakken wordt binnenkort de uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV) ingevoerd. Fabrikanten worden verplicht tot inname of recycling van producten. Iets dat MUD Jeans al jaren doet. Wat is de situatie Het is inmiddels algemeen bekend dat de mode-industrie met een enorm afvalprobleem kampt. Wereldwijd wordt elke seconde een vuilniswagen met textiel gestort

 • Flex IT en HP breiden ‘HP Approved Selection by Flex IT’-portfolio uit met meer circulaire producten
  by Folkert van der Molen on 1 februari 2023 at 06:45

  Flex IT en HP Nederland verbreden de HP Approved Selection by Flex IT -productenlijn met meer circulaire devices. De IT-hardware die wordt toegevoegd, komt voort uit de G5- en G8-generaties van HP Inc. Door deze uitbreiding bestaat de circulaire productenlijn nu uit de hoogste klasse refurbished laptops en desktop-pc’s. Alle hardware is gerevitaliseerd om een

 • Speelgoedbranche aan de slag met circulair design
  by Folkert van der Molen on 27 januari 2023 at 07:23

  Een onvoorstelbaar grote hoeveelheid speelgoed belandt jaarlijks, wereldwijd in een verbrandingsoven, op een vuilnisbelt of in de oceaan. SGN (Stichting Speelgoed Nederland), organisator van de jaarlijkse ‘Speelgoed van het jaar’ verkiezing, vindt dat we daar wat aan moeten doen en nodigt de speelgoedbranche uit om aan de slag te gaan met circulair design. Om de

 • ICER 2023: Circulaire doelen liggen nog ver buiten bereik
  by Folkert van der Molen on 26 januari 2023 at 14:00

  Er is de afgelopen jaren nauwelijks vooruitgang geboekt bij het realiseren van een volledig circulaire economie in 2050 en een halvering van het abiotisch grondstoffengebruik in 2030. Het gebruik van de meeste grondstoffen is niet gedaald. Alleen het gebruik van fossiele brandstoffen daalde, maar deze daling was incidenteel door de corona-lockdown.  Om de kabinetsdoelen alsnog

 • Inzet recyclaat zorgt voor milieuwinst bij maken kunststof
  by Folkert van der Molen on 25 januari 2023 at 12:10

  In opdracht van NRK Recycling (de branchevereniging voor kunststof recyclers in Nederland) deed CE Delft onderzoek naar de mogelijke klimaatwinst bij gebruik van mechanisch gerecycled kunststof. Ten opzichte van nieuw fossiel kunststof levert dit een CO2-winst op van 2,6 tot 4,6 kilo (variërend naar type kunststof) per gebruikte kilo gerecycled kunststof. Voorzitter Matthijs Veerman van

Ketenbeheer/ Inkopen/ Supply chains / IMVO Archives – Duurzaam Ondernemen Online kenniscentrum op het gebied van duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Politiek Archives – Duurzaam Ondernemen Online kenniscentrum op het gebied van duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

 • MVO Nederland analyseert duurzaamheid Rijksbegroting: uitvoering blijft achter bij ambitie
  by Folkert van der Molen on 21 september 2022 at 13:01

  In de Rijksbegroting die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde ontbreken concrete maatregelen die passen bij de ambitie in het coalitieakkoord. Dat blijkt uit een analyse van MVO Nederland, het grootste duurzame-bedrijvennetwerk van Nederland. Hierin is de begroting beoordeeld op zeven thema’s: in hoeverre dragen de plannen bij aan een kantelpunt richting een duurzame, nieuwe economie?

 • Kabinet investeert in strategische positie industrie en verduurzaming
  by Luca Hegeman on 8 juli 2022 at 18:15

  Nederland wil internationaal vooroplopen in verduurzaming van de industrie en daarmee onze economie versterken. Het kabinet wil ook dat de Nederlandse technologische én traditionele (maak) industrie een grote rol van betekenis blijft spelen in wereldwijde, cruciale productieketens, zoals microchips. Om dat te bereiken zet het kabinet in op een actief en strategisch industriebeleid door te

 • Kabinet scherpt energiebesparingsplicht bedrijven aan
  by Folkert van der Molen on 5 juli 2022 at 12:59

  De energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen wordt uitgebreid en er gaan meer bevoegdheid en middelen naar de omgevingsdiensten om hierop te kunnen toezien. Dat schrijft minister Rob Jetten in een brief aan de Tweede Kamer. De energiebesparingsplicht is het belangrijkste instrument voor het stimuleren van energiebesparing bij bedrijven. Het besparingspotentieel van de uitbreiding van de

 • Kabinet presenteert beleidsprogramma Klimaat
  by Folkert van der Molen on 3 juni 2022 at 05:49

  Nederland heeft grote klimaatambities. In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Om dit te bereiken presenteert het kabinet het beleidsprogramma klimaat. Het beleidsprogramma is gericht op 60% CO2-reductie in 2030 en beschrijft de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren.

 • Kamerbrief met stand van zaken nationale wetgeving IMVO
  by Folkert van der Molen on 31 mei 2022 at 09:25

  Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer een brief over de ontwikkeling van wetgeving op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Tekst: Met deze Kamerbrief voldoe ik graag aan uw verzoek van 21 april 2022 voor een brief met een stand van zaken inzake de ontwikkeling van nationale IMVO-wetgeving

Sustainable Development Goals (SDG’s) Archives – Duurzaam Ondernemen Online kenniscentrum op het gebied van duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Biodiversiteit Archives – Duurzaam Ondernemen Online kenniscentrum op het gebied van duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

 • The Flower Farm viert mijlpaal: afzet gelijk aan aantal inwoners
  by Folkert van der Molen on 2 februari 2023 at 08:33

  The Flower Farm, dat de ontbossing van regenwoud door palmolieplantages wil stoppen, heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Het missiemerk heeft sinds de start van het bedrijf, in augustus 2019, 17,8 miljoen palmolievrije producten verkocht. Dat aantal is volgens cijfers van het CBS gelijk aan het huidige inwoneraantal van Nederland.   De afzet van The Flower Farm nam afgelopen

 • VolkerWessels legt verspreid over Nederland Tiny Forests aan
  by Folkert van der Molen on 26 januari 2023 at 12:53

  VolkerWessels gaat op verschillende plekken in Nederland Tiny Forests aanleggen: stukjes dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Daarvoor is een sponsorovereenkomst gesloten met stichting IVN Natuureducatie en werken we samen met Earthwatch Europe. Het eerste bos is vandaag aangeplant bij kindcentrum Bonjour! in het Limburgse Stein, de komende maanden zullen nog zeker zeven

 • Achmea, Staatsbosbeheer en Buitenfonds planten duizenden bomen
  by Folkert van der Molen on 24 januari 2023 at 08:58

  Samen met Stichting Buitenfonds en Staatsbosbeheer introduceert Achmea de dienst ‘Doneer een boom voor Achmea bossen’. Achmea wil hiermee duizenden bomen per jaar laten planten. Het planten van een boom moet een cadeau voor (gast)sprekers of medewerkers, zoals de traditionele bos bloemen of fles wijn, gaan vervangen. Michiel Delfos (Achmea) en Sylvo Thijsen (Staatsbosbeheer) verzorgden

 • MVO Nederland pleit voor langetermijnperspectief op natuurpositief Nederland
  by Folkert van der Molen on 17 december 2022 at 09:56

  MVO Nederland pleit bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor een perspectief op een natuurpositief Nederland. Samen met 10 CEO’s stelde de organisatie een manifest op waarin ze niet alleen vertelt hoe een natuurpositief Nederland eruit kan zien, maar ook hoe daar te komen is via een samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid.

 • KondorWessels Vastgoed wint tender Beethoven kavel 2 met natuurvriendelijk concept ‘Habitat Royale’
  by Folkert van der Molen on 14 december 2022 at 11:38

  Projectontwikkelaar KondorWessels Vastgoed (onderdeel van VolkerWessels) heeft de tender gewonnen voor de ontwikkeling van Beethoven kavel 2 aan het Beatrixpark in Amsterdam Zuidas. Het gebouwontwerp ‘Habitat Royale’, waarin de verbondenheid met de natuur centraal staat, is door de gemeente Amsterdam geselecteerd als winnend concept. Het volledig herbruikbare woongebouw van circa 15.000 m² BVO biedt een

Managementsystemen / Standaarden / Keurmerken Archives – Duurzaam Ondernemen Online kenniscentrum op het gebied van duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

 • Moonen Packaging maakt impact en behaalt B Corp™ certificering
  by Folkert van der Molen on 23 januari 2023 at 12:08

  Moonen Packaging mag zich sinds december 2022 ‘B Corporation’ noemen: een impactvol bedrijf dat laat zien dat je als onderneming sociale en duurzame impact kunt maken en een commercieel succesvol bedrijf kunt zijn. Het B Corp™ certificaat is het resultaat van een maandenlang assessment. Met deze certificering laat Moonen Packaging zien dat het tot de

 • B Lab Europe kondigt Seismic aan als nieuwe B Corp partner om assesments te versnellen
  by Folkert van der Molen on 19 januari 2023 at 09:12

  De B Corp-beweging in Europa zet haar spectaculaire groei voort en heeft onlangs de mijlpaal van 1000 B Corp bedrijven overschreden. B Lab Europe, de in Amsterdam gevestigde non-profit organisatie achter de B Corp-certificering, ervaart zelfs de grootste vraag in de geschiedenis van de organisatie. De B Corp-gemeenschap groeide in 2022 met 63% en telt

 • Dataflex is nu een gecertificeerde B Corporation
  by Folkert van der Molen on 17 januari 2023 at 10:00

  Na een definitief goedkeuringsproces van iets meer dan een jaar, is Dataflex vanaf januari 2023 officieel een gecertificeerde B Corporation. Met de B Corp certificering sluit het bedrijf zich aan bij de wereldwijde koplopers van sociaal en ecologisch duurzame bedrijven. Als B Corp gebruik je je bedrijf als een krachtbron voor het goede. Je brengt

 • Trivium Packaging behoudt Platinum EcoVadis Ranking
  by Folkert van der Molen on 20 december 2022 at 14:51

  Met trots kondigt Trivium Packaging aan dat ze de Platinum status, de hoogst beschikbare ranking, in de EcoVadis duurzaamheidsbeoordelingen van 2022 hebben behouden. “Het felbegeerde Platinum predicaat van EcoVadis, ’s werelds grootste en meest vertrouwde leverancier van zakelijke duurzaamheidsbeoordelingen, weerspiegelt onze toewijding aan duurzaamheid.” De platina onderscheiding van EcoVadis weerspiegelt aangetoonde verbeteringen en bijdragen aan

 • Dille & Kamille behaalt B Corp-certificering
  by Folkert van der Molen on 16 december 2022 at 07:14

  Dille & Kamille mag zich vanaf vandaag B Corp noemen. Het in 1974 opgerichte winkelbedrijf sluit zich daarmee aan bij een wereldwijd netwerk van 6.000 commerciële organisaties die een positieve impact realiseren op mens, milieu en maatschappij. Deze certificering is geheel in lijn met de missie van het familiebedrijf: al bijna 50 jaar is duurzaamheid

Verslaggeving & Transparantie Archives – Duurzaam Ondernemen Online kenniscentrum op het gebied van duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Awards Archives – Duurzaam Ondernemen Online kenniscentrum op het gebied van duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

 • De finalisten voor de HRtop100 Sustainability categorieprijs 2023 zijn bekend!
  by Folkert van der Molen on 28 januari 2023 at 09:28

  De HRtop100 volgt de actualiteit en geeft extra aandacht aan onderwerpen die spelen in de maatschappij en die gevolgen hebben voor HR. Deze extra aandacht vind je terug in de zogenaamde categorieprijzen. Leiders en organisaties die voorlopen en inspireren word beloond met een categorieprijs. Dit jaar is gekozen voor de volgende drie onderwerpen: Sustainability, Diversity

 • Verstegen Spices & Sauces wint EZK Energy Award 2022
  by Folkert van der Molen on 26 januari 2023 at 17:28

  Verstegen Spices & Sauces is de winnaar van de EZK Energy Award 2022. Daarmee zijn zij het meest onderscheidend bedrijf op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en gebruik van hernieuwbare warmte. Ook gemeente Middelburg ontvangt een Energy Award voor haar duurzaamheids- en klimaatdoelen, energiebesparing en warmtetoepassing als energiebron. Vandaag, 26 januari, reikte juryvoorzitter Michel

 • Into The Great Wide Open wint IJzeren Podiumdier Award voor meest indrukwekkende prestatie op het gebied van duurzaamheid
  by Folkert van der Molen on 22 januari 2023 at 18:24

  Into The Great Wide Open is zaterdag verkozen tot organisatie met de meest indrukwekkende prestatie op het gebied van duurzaamheid. Dat werd bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de IJzeren Podiumdieren op muziekfestival en -conferentie Eurosonic Noorderslag in Groningen. Klimaatpositieve ambities Into The Great Wide Open heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en ziet, samen

 • Nederlandse start-up Orbisk wint de FoodTech Challenge in Abu Dhabi
  by Folkert van der Molen on 20 januari 2023 at 14:58

  Afgelopen week vond tijdens de Abu Dhabi Sustainability Week de uitreiking van de FoodTech Challenge plaats. Van de 667 deelnemers uit 79 verschillende landen werden vier winnaars uitgeroepen, waaronder Orbisk. Orbisk is een Nederlandse start-up die met behulp van slimme technologie voedselverspilling in professionele keukens aanpakt. De prijs is bedoeld als aanmoediging om in het

 • Lidl wint met Biologische 3 sterren Beter Leven kaas de Bio-productverkiezing 2023
  by Folkert van der Molen on 19 januari 2023 at 12:12

  Lidl heeft met de Biologische 3 sterren Beter Leven kaas de Bio-productverkiezing 2023 gewonnen. De Bio-productverkiezing 2023 is een complimentenprijs voor Biologische producten die nieuw op de markt zijn geïntroduceerd.​ De Biologische 3 sterren Beter Leven kaas van Lidl is gekozen uit maar liefst 39 nieuwe biologische producten. Gisteren tijdens de Biobeurs was de bekendmaking

Duurzame producten Archives – Duurzaam Ondernemen Online kenniscentrum op het gebied van duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

 • Flex IT en HP breiden ‘HP Approved Selection by Flex IT’-portfolio uit met meer circulaire producten
  by Folkert van der Molen on 1 februari 2023 at 06:45

  Flex IT en HP Nederland verbreden de HP Approved Selection by Flex IT -productenlijn met meer circulaire devices. De IT-hardware die wordt toegevoegd, komt voort uit de G5- en G8-generaties van HP Inc. Door deze uitbreiding bestaat de circulaire productenlijn nu uit de hoogste klasse refurbished laptops en desktop-pc’s. Alle hardware is gerevitaliseerd om een

 • Nutricia lanceert plantaardige medische voeding
  by Folkert van der Molen on 25 januari 2023 at 08:40

  Nutricia lanceert haar eerste plantaardige en vegan medische drinkvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding*. Hiermee biedt het bedrijf een alternatief voor de groeiende groep mensen die plantaardig eten en drinken. Voor hen zijn nu vrijwel geen plantaardige of vegan opties beschikbaar in medische drinkvoeding. Nutricia combineert jarenlange expertise in het ontwikkelen van voedingsondersteuning met de ambitie van

 • The Change Starts introduceert plant-based sport- en voedingssupplementen
  by Folkert van der Molen on 23 januari 2023 at 10:37

  Om te laten zien dat vegan echt niet stoffig hoeft te zijn lanceert The Change Starts een lijn plant-based sport- en voedingssupplementen waarmee wordt voldaan aan de hoogste eisen zonder in te leveren op smaak en gemak. Dat dierlijk voedsel nodig is om gezond te zijn en doelen te bereiken is helaas nog steeds een

 • Nieuw! Circulaire verzorging voor op kantoor
  by Folkert van der Molen on 17 januari 2023 at 13:52

  Sinaasappelschillen en koffiedik zijn te mooi om weg te gooien. Unwaste maakt circulaire verzorging van deze waardevolle natuurlijke ingrediënten, zonder troep. De producten van Unwaste zijn gemaakt in Nederland om de footprint zo laag mogelijk te houden. De producten zijn gemaakt met ingrediënten van natuurlijke oorsprong en zijn vegan. Hiermee houden ze respect voor mens en

 • Decathlon lanceert unieke innovatieve en duurzame voetbalschoen
  by Folkert van der Molen on 16 januari 2023 at 10:14

  Decathlon’s eigen voetbalmerk Kipsta heeft op 13 januari 2023 de Traxium Compressor schoen gelanceerd. Dit is een innovatieve voetbalschoen, bestaande uit één geheel, zonder draad of lijm. Decathlon biedt haar klanten bij deze schoen daarnaast iets unieks aan in de voetbalwereld: iedereen die de voetbalschoen koopt, krijgt 10 jaar garantie op het loslaten van de

  Feed has no items.

  Feed has no items.
 • Monitorings- en netwerkbijeenkomst: data in de energie- en klimaattransitie
  by Indra.Leeuwerink@koop.overheid.nl on 11 november 2022 at 12:10

  Op 8 november organiseerde VIVET een “EZK monitoring- en VIVET netwerkbijeenkomst” in Villa Jongerius in Utrecht. Met ruim 90 deelnemers (waaronder de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, RES regio’s, onderzoeks-en adviesbureaus, netbeheerders, consultants,) werd het o.l.v. Nathan de Groot een interactieve en inspirerende dag!

 • Impact story: KVK Regiodata
  by Indra.Leeuwerink@koop.overheid.nl on 21 oktober 2022 at 08:53

  De Kamer van Koophandel ontwikkelt meerdere (gratis) tools met behulp van open data. Deze tools zijn beschikbaar op de website van de KVK. Regiodata is één van deze tools, deze tool brengt met actuele cijfers de regionale economische ontwikkeling in beeld. Ook biedt het inzicht in de economische structuur van deze regio’s. We spraken met Ruud Mannaart over de tool. Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je?

 • Impact story: ongevalrisico.nl
  by Indra.Leeuwerink@koop.overheid.nl on 17 oktober 2022 at 12:09

  Martijn Koole werkt aan diverse opdrachten waarin diverse data voor overheden wordt geanalyseerd. Een van de producten waar hij en zijn team de afgelopen periode hard aan gewerkt hebben is het landelijk verkeersveiligheidsmodel ongevalrisico.nl. Hij vertelde ons erover middels een impact story. Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je?

 • Veelvoorkomende dataverzoeken op Data.overheid.nl
  by Indra.Leeuwerink@koop.overheid.nl on 10 oktober 2022 at 13:15

  Wekelijks ontvangen wij diverse dataverzoeken. Opvallend is dat wij ook regelmatig dezelfde en/of vergelijkbare dataverzoeken ontvangen. Daarom is er een artikel opgesteld met de meest voorkomende dataverzoeken. Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet. Onderstaand is te lezen welke veelvoorkomende dataverzoeken wij krijgen en wat je zelf kunt doen als je opzoek bent naar (een van) onderstaande onderwerpen. De WOZ waarde van een woning of (bedrijfs)pand

 • Impact story: KVK Locatiescan
  by Indra.Leeuwerink@koop.overheid.nl on 10 oktober 2022 at 11:16

  De Kamer van Koophandel ontwikkelt meerdere (gratis) tools met behulp van open data. Deze tools zijn beschikbaar op de website van de KVK. De locatiescan is één van deze tools, deze tool is beschikbaar voor (startende) bedrijven die zich richten op de consument. We vroegen Margreet Niemansverdriet naar deze tool. Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je?

SER publicaties Sociaal Economische Raad

 • ‘Te veel mensen staan nog aan de kant’
  on 31 januari 2023 at 13:55

  FutureLab biedt vijftigplussers de kans om hun digitale vaardigheden op te krikken. En daarmee ook hun zelfvertrouwen. Het trainingsprogramma is een initiatief van Stichting JobOn, een landelijke community voor iedereen die een stap wil maken in zijn of haar loopbaan.

 • ‘Zonder Europa was er geen Charter Diversiteit geweest’
  on 23 januari 2023 at 23:00

  Alice Odé, projectleider bij SER Diversiteit in Bedrijf, zorgde er mede voor dat er een Charter Diversiteit in Nederland kwam. Dat ging niet zonder slag of stoot. Voorbeelden van buurlanden die al wel zo’n Charter hadden trok aarzelende politici over de streep.

Energeia – Home De RSS feed van energeia.nl

 • Klimaatwet technische stap in afwachting van veel meer beleid
  on 2 februari 2023 at 16:34

  Het aanpassen van de doelen in de Klimaatwet is een kleine stap in het grote geweld van klimaatbeleid dat in de eerste helft van 2023 op de rol staat, bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer. Partijen ter linkerzijde gaat het niet snel genoeg, zij dienden een keur van amendementen in om nog meer haast te maken met uitstoot reduceren en fossiele subsidies afschaffen.

 • STEMMING Zonne-energie komend voorjaar echt een factor van betekenis op de spotmarkt
  on 2 februari 2023 at 15:58

  Uit het Solar Trend Rapport dat woensdag is gepresenteerd, blijkt dat in Nederland zonnestroomopwekkingsinstallaties staan opgesteld met een opgeteld piekvermogen van ruim 18 GW, bijna 4 GW meer dan vorig jaar. Als in de loop van het voorjaar de dagen lengen en de zonnekracht toeneemt, wordt dat gedurende de daguren een factor van betekenis.

 • Ennatuurlijk pauzeert geothermieproject wegens marktordeningsplannen Jetten
  on 2 februari 2023 at 14:40

  Ennatuurlijk zet zijn investeringen in een geothermieproject in Leeuwarden op pauze. Dat heeft het bedrijf deze week bekendgemaakt. De vrees bestaat dat de grote investeringen niet kunnen worden terugverdiend als de plannen van minister Jetten over het eigenaarschap van warmtenetten doorgang vinden. De tweede boring is tot nader order uitgesteld.

 • Coalitie verdeeld over EU-miljarden voor industrie
  on 2 februari 2023 at 08:30

  De grootste coalitiepartijen VVD en D66 zijn het niet eens over Europese plannen om ‘groene en innovatieve’ industrie te steunen met honderden miljarden euro’s. D66 wil dat Nederland zich schaart achter een nog niet-officieel voorstel van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen om een EU-fonds in te stellen, de VVD is terughoudend.

 • Energiearmoede is een governance-vraagstuk
  on 2 februari 2023 at 05:00

  Wanneer energiearmoede exclusief wordt gedefinieerd als betalingsprobleem, dan laten we de belangrijkste oorzaak van energiearmoede buiten beschouwing. Betalingsproblemen kan je te lijf met hogere lonen en uitkeringen of compensatie van de energierekening, maar daarmee isoleer je geen huizen en blijft de armoede van kou en tocht bestaan. Energiearmoede is in de kern geen betalingsprobleem, maar een isolatieprobleem.

Laatste nieuws Eneco Samen gaan we voor duurzaam

 • Aansluiting op het warmtenet voor meer dan 800 woningen in Amstelveen
  on 30 januari 2023 at 12:36

  Energiebedrijf Eneco en woningcorporatie Eigen Haard willen de komende jaren honderden huishoudens in Amstelveen de kans geven om van het aardgas af te gaan. Ze hebben een contract ondertekend om 835 woningen aan te sluiten op het bestaande warmtenet van Eneco.De bewoners van een aantal woongebouwen in het noordelijk deel van Amstelveen krijgen in 2023 een aanbod om aan te sluiten op het warmtenet. Als zij akkoord gaan, dan start het aansluiten in 2024. Naast een aansluiting op het warmtenet helpt de woningcorporatie bewoners met de overstap naar elektrisch koken, zodat de gasaansluiting helemaal verdwijnt.Betaalbaar en duurzaam‘We willen dat onze huurders betaalbaar wonen’, vindt Marnix Wentink, strategisch adviseur van Eigen Haard. ’Tegelijkertijd wordt duurzaam verwarmen steeds belangrijker. Daarbij willen we voor onze bewoners een veilige en betrouwbare techniek. In de buurt van de woningen ligt al een bestaand warmtenet van Eneco. Aansluiten op dit warmtenet is daarom de meest logische keuze. We gaan dit plan de komende tijd uitgebreid uitleggen aan onze huurders en met ze bespreken. Onze bewoners moeten goed weten waar ze aan toe zijn’.Aansluiten op bestaand warmtenet‘Eneco zet concrete stappen om Amstelveen te verduurzamen, zegt Manja Thiry, directeur Warmte van Eneco. ‘We zijn daarom blij dat we met Eigen Haard een mooie oplossing hebben uitgewerkt voor hun huurders om woningen in de buurt van ons bestaande warmtenet de komende jaren aan te sluiten. Samen met Eigen Haard en de gemeente Amstelveen zorgen we bovendien dat dit met zo min mogelijk overlast voor bewoners en omwonenden gaat gebeuren.’ Eneco onderzoekt met de gemeente, Eigen Haard en andere gebouweigenaren verder hoe meer woningen en gebouwen op het warmtenet kunnen worden aangesloten. ‘Voor een aantal buurten in Amstelveen Noord verwachten we daarover later dit jaar meer duidelijkheid te kunnen geven.’Energietransitie Amstelveen‘We zijn verheugd dat Eneco zoveel huizen van Eigen Haard kan aansluiten op het warmtenet”, zegt Floor Gordon, wethouder Duurzaamheid. “Het is een belangrijke stap in de lokale energietransitie. De ligging van de huizen ten opzichte van het bestaande warmtenet is gunstig. Dat biedt de huurders de kans op een gasloze en duurzame woning.’Voordelen van het warmtenetMet een aansluiting op het warmtenet en elektrisch koken zijn de woningen klaar voor de toekomst. Verwarmen met warmte is nu al duurzamer dan verwarmen met aardgas. Het levert een CO2-besparing op van 39%. Eneco werkt aan een verdere verduurzaming van het warmtenet en wil in 2035 klimaatneutraal zijn. Bewoners hebben na aansluiting op warmte geen cv-ketel meer in hun woning. Dat maakt de woning een stukje veiliger en bewoners hoeven zelf niet meer te letten op het onderhoud van apparatuur.

 • Variabel tarief Eneco in maart verder omlaag
  on 27 januari 2023 at 11:18

  De prijzen op de internationale energiemarkten dalen sinds afgelopen najaar en dat geldt ook voor de tarieven van Eneco. De variabele tarieven voor maart 2023 zijn vastgesteld op € 1,82557 per m3 gas en op € 0,46180 per kWh voor stroom, inclusief energiebelasting en 21%  btw. “Voor het verbruik boven het prijsplafond betalen klanten die in maart dit tarief ontvangen ruim 40%* minder dan zij nu doen; een substantieel verschil”, aldus Selina Thurer, Chief Customer Officer bij Eneco.Dalende prijzen“De hoge energieprijzen van het afgelopen jaar zorgen helaas bij veel huishoudens en bedrijven voor financiële zorgen”, aldus Thurer. “Gelukkig dalen de prijzen op de internationale markt sinds het najaar en dat voordeel berekenen wij vanzelfsprekend door aan onze klanten. Eneco doet dat nu voor de vijfde maand op rij. Gezien de huidige prijsontwikkelingen op de internationale energiemarkten hopen we deze daling ook in de nabije toekomst voort te zetten.”  VertragingIn het doorberekenen van de dalende prijzen op de internationale energiemarkten zit enige vertraging. Eneco moet bij de inkoop van energie rekening houden met de wettelijke verplichting om klanten 30 dagen van tevoren te informeren over hun nieuwe tarieven. Vervolgens gelden de tarieven momenteel in principe voor 3 maanden, zodat op de korte termijn pieken en dalen op de markt worden opgevangen. Het nieuwe tarief gaat voor ongeveer eenderde van de klanten met een variabel contract gelden. Klanten ontvangen de tariefinformatie 30 dagen voor de datum waarop het nieuwe tarief ingaat.*Het tarief voor deze groep klanten is momenteel € 3,0642 per m3 voor gas en € 0,829 per kWh voor stroom.

 • Opsporingsvergunning voor aardwarmte in de regio Amsterdam
  on 19 januari 2023 at 08:00

  De gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de warmtebedrijven Vattenfall en Eneco hebben van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een gezamenlijke vergunning gekregen voor het opsporen van aardwarmte in de regio Amsterdam. Met deze vergunning hebben zij het exclusieve recht gekregen voor onderzoek in het vergunde gebied naar geschiktheid van de ondergrond voor winning van aardwarmte.Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is duurzame warmte die zit opgeslagen in de diepe ondergrond (tussen de 500 en 4000 meter). Het warme water kan, bij geschiktheid van de aardlagen, omhoog worden gepompt en worden gebruikt om gebouwen die zijn aangesloten op een warmtenet te verwarmen. Het afgekoelde water gaat daarna terug in de ondergrond en warmt daar van nature weer langzaam op. Aardwarmte kan, naast andere warmtebronnen, een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de warmtenetten in de regio Amsterdam.De samenwerkende partijen zijn ervan overtuigd dat aardwarmte als duurzame warmtebron een goede toevoeging is aan de warmtebronnenmix. Daarom doen zij gezamenlijk onderzoek naar aardwarmte. Als warmtebedrijven hebben Vattenfall en Eneco veel ervaring met en kennis over warmtebronnen en het warmtenet. De gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. Samen willen de partijen werken aan een energietransitie die het publieke belang dient.Onderzoek naar geschiktheid ondergrondDe komende twee à drie jaar staan in het teken van verder onderzoek om te bepalen wat de potentie van aardwarmte is als warmtebron voor warmtenetten in de regio Amsterdam. Allereerst wordt onderzocht of de onder- en bovengrond geschikt zijn voor het winnen van aardwarmte. Uit een recent regionaal onderzoek blijkt namelijk dat het nu nog onzeker is in hoeverre de ondergrond geschikt is voor het kosteneffectief winnen van aardwarmte. Om een bron rendabel te maken moet de ondergrond voldoende potentie bieden om minstens een paar duizend huishoudens in hun warmte te voorzien. In de tweede helft van 2023 wordt vanuit het onderzoeksprogramma SCAN, van EBN in samenwerking met TNO, een onderzoeksboring in de regio Amsterdam gedaan om meer inzicht te krijgen in de geschiktheid van de ondergrond. Meer informatie hierover: www.scanaardwarmte.nlOnderzoek naar de potentie van de ondergrond en ontwikkeling van een aardwarmtebron kosten veel tijd en geld. Wanneer de onderzoeksboring positieve resultaten oplevert, zijn er daarna nog de nodige vervolgstappen nodig om daadwerkelijk aardwarmte te kunnen winnen. De wens is om richting 2030 de eerste aardwarmte in de warmtenetten in en om Amsterdam te gebruiken.

 • Eneco verruimt periode om meterstanden door te geven
  on 6 januari 2023 at 09:30

  Om klanten de zekerheid te geven dat zij tijdig de meterstanden kunnen doorgeven in het kader van  het prijsplafond, verlengt Eneco deze periode tot en met 15 januari (was 9 januari). Naast klanten met een oude meter of een slimme meter in storing, gaat het om klanten die hun gegevens van de slimme meter niet willen delen met Eneco. Inmiddels heeft ruim de helft van deze klanten de meterstanden door kunnen geven. Dit kan eenvoudig via de website www.eneco.nl/meterstanden-doorgeven, waarna de klant per email een bevestiging ontvangt. Hiervoor zijn geen wachttijden.Prijsplafond verbruiksmeterIn de app en de ‘Mijn Eneco-omgeving’ op de website kunnen klanten volgen wat hun actuele verbruik is. Vanaf eind januari wordt hieraan de prijsplafond verbruiksmeter van Eneco toegevoegd. Hierin wordt aangegeven hoeveel m3 gas en kWh elektriciteit men nog over heeft om onder het verbruiksplafond te blijven. We zullen deze functionaliteit verder uitbreiden met onder andere een melding wanneer een klant meer verbruikt dan dit plafond en aanvullende informatie.  Met het prijsplafond betalen consumenten in 2023 een vast tarief voor gas, stroom en warmte tot een bepaald maximum verbruik per jaar. Voor gas is dit € 1,45 per m3 tot een maximum van 1200 m3, voor stroom is dit € 0,40 per kWh tot een maximum van 2.900 kWh en voor warmte is dit € 47,38 per GJ tot een maximum van 37 GJ. Verbruikt men meer energie, dan betaalt men het duurdere contracttarief. Daarmee blijft het dus van belang om het energieverbruik in de gaten te houden.Langere wachttijdenDe klantenservice van Eneco kent momenteel langere wachttijden dan normaal. Veel klanten willen meer weten over de impact van de invoering van het prijsplafond op hun persoonlijke situatie. De afgelopen dagen kenden zowel de telefoon als de Eneco app  wachttijden. Op de app was de beperkte toegang nodig om zeker te stellen dat eenmaal in de app, klanten alle informatie op juiste wijze kunnen bekijken. Wij blijven ons inzetten om de wachttijden te beperken tot een minimum en onze  klanten zo snel mogelijk van dienst te zijn.

 • McDonald’s stapt over op regionaal opgewekte groene stroom
  on 6 januari 2023 at 08:30

  Per 1 januari 2023 maken alle 262 restaurants van McDonald’s in Nederland gebruik van 100% duurzame en regionaal opgewekte zonne- en windenergie. De stroom is afkomstig van wind- en zonneparken die de afgelopen twee jaar nieuw zijn ontwikkeld. Daarmee stimuleert McDonald’s het duurzaam opwekken van stroom in Nederland. Deze verduurzaming van de energievoorziening maakt deel uit van een bredere samenwerking met Eneco om de familierestaurants energieneutraal te maken. In de bredere aanpak ligt de focus op het reduceren van het energieverbruik en zelf opwekken van energie. Dit varieert van zonnepanelen op het dak tot het opslaan van duurzaam opgewekte energie. Ook wordt er gekeken naar het uitbreiden van gasloze restaurants in nauwe samenwerking met de Franchisenemers, McDonald’s Nederland en Eneco. Alle nieuwe restaurants worden al gasloos opgeleverd, waardoor inmiddels ruim 50 restaurants een volledige elektrische energievoorziening hebben. McDonald’s zet zich al jarenlang in voor verduurzaming, van duurzame logistiek en bouw tot het verminderen van zwerfafval. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden die de omgeving biedt. Een restaurant midden in de stad kent andere kansen op het vlak van verduurzaming dan een restaurant langs de snelweg.Patrick Tieleman, Director National Operations, McDonald’s Nederland is enthousiast over de samenwerking: “Elke stap die we kunnen zetten om onze restaurants te verduurzamen, willen we blijven nemen als McDonald’s. Dat we dit nu extra kracht bij kunnen zetten in deze samenwerking met Eneco, maakt me dan ook erg trots. Juist omdat deze stroom additioneel is én regionaal opgewekt is. Ik kijk er naar uit om samen met Eneco en onze Franchisenemers de energietransitie voor McDonald’s in Nederland verder vorm te geven.”Dick Velings, Directeur B2B Eneco: “Verduurzamen gaat sneller wanneer je het samen doet. Dat is ook de insteek van onze samenwerking met McDonald’s. Voortaan maken alle restaurants gebruik van regionaal opgewekte groene stroom. Ondertussen onderzoeken we hoe we de restaurants volledig energieneutraal kunnen maken; bijvoorbeeld door van het gas af te gaan of eigen energie-opwek te realiseren.” 

 • Tarieven energieleveranciers dalen maar verschillen flink, aanbod moeilijk vindbaar
  by ACM.nl on 1 februari 2023 at 13:00

  De tarieven die leveranciers rekenen voor nieuwe klanten dalen en er zijn flinke verschillen tussen de verschillende leveranciers.

 • Gewijzigd codevoorstel voorkomen ongewenste balancering
  by ACM.nl on 30 januari 2023 at 10:00

  Gewijzigd voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de Transportcode gas LNB om ongewenst balanceringsgedrag tegen te gaan. De aanpassingen zijn een reactie op de wijzigingsopdracht van de ACM.

 • GTS mag nieuwe exitpunten vaststellen
  by ACM.nl on 27 januari 2023 at 12:00

  Gasunie Transport Services B.V. heeft op 23 november 2022 een voornemen om twee nieuwe interconnectiepunten vast te stellen naar de ACM gestuurd. Uit een beoordeling door de ACM blijkt dat dit plan geen materieel effect heeft.

 • Focus Werkzaamheden ACM 2023
  by ACM.nl on 26 januari 2023 at 10:00

  De ACM richt zich in 2023 op de onderwerpen energietransitie, digitale economie en verduurzaming. In de Focus Werkzaamheden 2023 staat hoe de ACM dit gaat invullen.

 • Panta rhei, alles stroomt
  by ACM.nl on 26 januari 2023 at 10:00

  In dit blogartikel bespreekt Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, dat de spelregels voor markten en het toezicht op de naleving af en toe aanpassingen nodig hebben zodat ze aansluiten bij hoe de markten zich ontwikkelen.

RVO Nieuwsfeed RVO Nieuwsfeed

 • Langer mest uitrijden in delen Friesland en Groningen
  on 31 augustus 2021 at 13:33

  Bent u landbouwer in Friesland of Groningen? In sommige gemeentes mag u dit jaar langer mest uitrijden op grasland. U gebruikt hiervoor alleen dunne fractie. Dit mag van 1 tot en met 15 september 2021. De reden hiervoor is de extreme regen.

 • 3 dagen extra voor vaststellingsverzoek Q4 2020
  on 31 augustus 2021 at 12:07

  Ondernemers krijgen 3 dagen langer de tijd om te reageren op het vaststellingsverzoek voor TVL Q4 2020. Dit moest eigenlijk vóór 1 september 2021 gebeuren. Door een storing bij KVK kon een aantal ondernemers niet goed inloggen.

 • Storing: KVK-nummers niet herkend bij inlog (verholpen)
  on 31 augustus 2021 at 08:35

  Door een storing wordt er op dit moment geen goede koppeling gemaakt met de gegevens van de Kamer van Koophandel. Daarom wordt er bij een aantal ondernemers het KVK-nummer niet herkend bij het inloggen.

 • Einde aan coronasteunmaatregelen, ook aan TVL
  on 30 augustus 2021 at 14:08

  Het kabinet stopt per 1 oktober met de coronasteunmaatregelen. De regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen worden vanaf die datum niet verlengd. Er komt dus ook geen TVL Q4 2021.

 • Nog 1 dag voor vaststellingsverzoek Q4 2020
  on 30 augustus 2021 at 11:58

  Update 31 augustus: vaststellingsverzoek Q4 2020 moet uiterlijk 3 september binnen zijn.

RVO Nieuwsfeed RVO Nieuwsfeed

 • Langer mest uitrijden in delen Friesland en Groningen
  on 31 augustus 2021 at 13:33

  Bent u landbouwer in Friesland of Groningen? In sommige gemeentes mag u dit jaar langer mest uitrijden op grasland. U gebruikt hiervoor alleen dunne fractie. Dit mag van 1 tot en met 15 september 2021. De reden hiervoor is de extreme regen.

 • 3 dagen extra voor vaststellingsverzoek Q4 2020
  on 31 augustus 2021 at 12:07

  Ondernemers krijgen 3 dagen langer de tijd om te reageren op het vaststellingsverzoek voor TVL Q4 2020. Dit moest eigenlijk vóór 1 september 2021 gebeuren. Door een storing bij KVK kon een aantal ondernemers niet goed inloggen.

 • Storing: KVK-nummers niet herkend bij inlog (verholpen)
  on 31 augustus 2021 at 08:35

  Door een storing wordt er op dit moment geen goede koppeling gemaakt met de gegevens van de Kamer van Koophandel. Daarom wordt er bij een aantal ondernemers het KVK-nummer niet herkend bij het inloggen.

 • Einde aan coronasteunmaatregelen, ook aan TVL
  on 30 augustus 2021 at 14:08

  Het kabinet stopt per 1 oktober met de coronasteunmaatregelen. De regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen worden vanaf die datum niet verlengd. Er komt dus ook geen TVL Q4 2021.

 • Nog 1 dag voor vaststellingsverzoek Q4 2020
  on 30 augustus 2021 at 11:58

  Update 31 augustus: vaststellingsverzoek Q4 2020 moet uiterlijk 3 september binnen zijn.

 • ‘Driekwart bevolking rivierdelta’s niet beschermd tegen overstromingen’
  on 2 februari 2023 at 15:09

  Wereldwijd woont een belangrijk deel van de bevolking in rivierdelta’s. Uit onderzoek van onder andere de Universiteit Utrecht (UU) blijkt dat slechts 17 procent daarvan is beschermd tegen overstromingen. Meer dan 100 miljoen mensen wonen in gebieden die niet bedijkt zijn.

 • KWR-onderzoek: hogere concentraties PFAS in Nederlands deel Maas
  on 1 februari 2023 at 16:27

  Het Nederlandse deel van de Maas is sterker verontreinigd met poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) dan het Belgische deel, blijkt uit onderzoek van KWR in opdracht van Vewin. Volgens de vereniging van waterbedrijven moeten daarom juist ook binnen Nederland PFAS-lozingen aan banden worden gelegd.

 • Britse weerzin tegen lozing ongezuiverd afvalwater groeit
  on 1 februari 2023 at 15:16

  De weerzin tegen lozing van ongezuiverd afvalwater in rivieren en zee in Engeland is nu zo groot dat lokale politici en actievoerders in regio’s als Oxfordshire, de Cotswolds en Cumbria bepleiten dat nieuwe woningen pas bewoond worden als de zuiveringsinstallaties zijn aangepast en de verwerking van extra afvalwater aankunnen.

 • Herdenking Watersnoodramp: werk aan waterveiligheid is nooit af
  on 1 februari 2023 at 13:15

  Omdat de Watersnoodramp in het zuidwesten van Nederland zeventig jaar geleden plaatsvond, is hiervoor in dit herdenkingsjaar nog meer aandacht dan anders al het geval is. In de vele activiteiten en publicaties wordt niet alleen stilgestaan bij de vreselijke gevolgen van de ramp, maar tevens gewezen op de noodzaak van blijvende aandacht voor waterveiligheid.

 • Startsein gegeven voor demonstratie-installatie Torwash op rwzi Land van Cuijk
  on 31 januari 2023 at 16:13

  De eerste schop is de grond ingegaan voor de demonstratie-installatie van slibverwerkingstechniek Torwash op rioolwaterzuivering Land van Cuijk van waterschap Aa en Maas. Dat markeert de start van dit project waarbij duurtesten met drie soorten slib zullen worden uitgevoerd. Het is daarnaast de bedoeling om in 2024 een installatie op volledige schaal te ontwerpen.

 • Kansen en aandachtspunten voor nature-based solutions in voorlanden
  on 2 februari 2023 at 11:07

  Nature-based solutions (NBS) bieden veel kansen om de waterveiligheid te verhogen en tegelijkertijd natuurwaarden te versterken. In dit artikel worden zowel een aantal ecologische en juridische aspecten besproken als de consequenties van NBS in voorlanden tussen dijk en water, ten behoeve van het overstromingsrisicobeheer.

 • Duurzaam inkopen van polymeren met de CETenderTool
  on 30 januari 2023 at 13:28

  De CETenderTool maakt het mogelijk om CO2-emissies over de hele keten mee te wegen in aanbestedingen voor polymeren. Na een eerste test bij Waterschap Noorderzijlvest is het streven nu om de CETenderTool ook in te zetten bij andere percelen.

 • Een verkenning van de acceptatie van waterhergebruik in Nederland
  on 17 januari 2023 at 10:17

  Samen met KWR heeft Vitens een oriënterend onderzoek gedaan naar de sociale acceptatie van hergebruik van gezuiverd afvalwater als bron voor drinkwater. Wanneer en onder welke omstandigheden ervaren klanten waterhergebruik als veilig en acceptabel, en hoe kan het drinkwaterbedrijf hierop inspelen? Op basis van een literatuurstudie en focusgroepen is de sociale acceptatie van waterhergebruik in Nederland verkend en zijn acceptatiestrategieën ontwikkeld.

 • Pilot: blauwalgbestrijding met kleinschalige ijzerzandfilters
  on 12 januari 2023 at 09:01

  Het hoogheemraadschap van Delfland en Arcadis hebben in 2021 een pilot uitgevoerd met kleinschalige ijzerzandfilters om fosfaten uit het oppervlaktewater te filteren en daarmee de groei van blauwalgen te remmen.

 • De productie van vluchtige vetzuren uit actief slib
  on 3 januari 2023 at 10:38

  Het slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt nu grotendeels afgevoerd naar verbrandingsovens. Een nieuw ontwikkeld alternatief is een conversie van actief slib naar vluchtige vetzuren die gebruikt kunnen worden voor diverse toepassingen, zoals de productie van middellange vetzuren en bioplastics.

AutoWeek AutoWeek.nl nieuws, tests, rijimpressies, video’s en weblogs

 • Lonen stijgen (nog) beperkt mee met inflatie
  on 17 augustus 2022 at 12:00

  Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de inflatie via loonstijgingen en een zichzelf versterkende loon-prijsspiraal gaat leiden tot langdurig aanhoudende hoge inflatie. Daarmee is er in de huidige macro-economische omstandigheden ruimte voor sterkere loongroei.  

 • Hoge inflatie, maar context anders dan in de jaren zeventig
  on 28 juli 2022 at 08:00

  De huidige hoge inflatie in Nederland doet zich voor in een andere economische omgeving dan in de jaren zeventig. Destijds waren de arbeidsmarkt, de financiële positie van bedrijven en het monetaire beleid een voedingsbodem voor stagflatie.

 • DNB in gesprek met jongeren
  on 25 mei 2022 at 12:00

  Tijdens een bijeenkomst op 31 mei luistert DNB-president Klaas Knot naar de vragen, kritiek en ideeën van jongeren. We willen het dan met name hebben over zaken waarmee jongeren vandaag of morgen te maken krijgen: de toekomst van onze economie én de hoge inflatie.

 • Stabiele verdeling arbeids- en winstinkomen ondanks coronacrisis
  on 2 december 2021 at 07:00

  Ondanks de coronacrisis is de verdeling tussen het arbeids- en winstinkomen constant gebleven. Dat blijkt uit de ontwikkeling van de arbeidsinkomensquote (AIQ) van de marktsector in 2020.

 • Belangrijke stap naar toekomstbestendige arbeidsmarkt
  on 4 oktober 2021 at 08:00

  Het ontwerpadvies Sociaal-Economisch Beleid 2021-2025 van de Sociaal-Economische Raad (SER) biedt waardevolle aanknopingspunten voor een nieuw kabinet, met name bij het terugdringen van de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt.

 • Vijf vragen over onze nieuwe duurzaamheidscijfers
  on 24 januari 2023 at 12:01

  DNB publiceert deze week samen met de ECB en andere centrale banken nieuwe cijfers op het gebied van duurzaamheid van de financiële sector. Waarom eigenlijk? En wat meten we dan precies? We zetten het op een rij.

 • ‘Betere beprijzing klimaatrisico’s op financiële markten versnelt de energietransitie’
  on 22 december 2022 at 12:00

  Omdat klimaateffecten door beleggers nog worden onderschat, worden klimaatrisico’s onvoldoende meegenomen in beleggingen op financiële markten. Hierdoor wordt te weinig geïnvesteerd in activiteiten die de klimaatrisico’s voor de samenleving kunnen verkleinen, zoals de energietransitie.

 • Banken lopen risico door trage verduurzaming van bedrijven
  on 22 december 2022 at 12:00

  De bedrijven in CO2-intensieve sectoren waaraan banken krediet verlenen, schakelen te langzaam om naar duurzame alternatieven om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Dit blijkt uit een analyse van DNB.

 • Platform voor Duurzame Financiering organiseert eerste werkconferentie
  on 21 december 2022 at 12:00

  Zes jaar na de oprichting heeft het Platform voor Duurzame Financiering in 2022 een nieuwe visie en strategie gepubliceerd, zijn er voornemens voor nieuwe thema’s en is een nieuwe werkgroep gestart. Daarnaast vond onlangs de eerste werkconferentie plaats.

 • Betere data nodig voor goede beprijzing biodiversiteitsrisico’s
  on 14 december 2022 at 12:00

  De financiële sector loopt risico’s als gevolg van biodiversiteitsverlies. Voor een goede beheersing van deze risico’s is een verbetering van de beschikbare biodiversiteitsdata gewenst. DNB vraagt daarom op de biodiversiteitsconferentie COP15 in Montreal aandacht biodiversiteitsindicatoren.

Arbeid en inkomen RSS-feed voor Arbeid en inkomen

Industrie en energie RSS-feed Industrie en energie

Natuur en milieu RSS-feed Natuur en milieu

 • Een nieuwe methode voor voetafdrukberekeningen
  on 26 januari 2023 at 14:00

  Dit rapport legt uit waarom de huidige methode toe is aan vervanging. De nieuwe methode en zijn voor- en nadelen worden vervolgens beschreven. De methode wordt gevalideerd met drie tests. Een geautomatiseerde workflow wordt vervolgens uitgewerkt waarmee de methode geoperationaliseerd is.

 • Materiaalmonitor 2014, 2016, 2018 en 2020
  on 26 januari 2023 at 14:00

  In de Materiaalmonitor worden de fysieke materiaalstromen van, naar en binnen de Nederlandse economie weergegeven.

 • Circulariteit Nederlandse economie nauwelijks toegenomen
  on 26 januari 2023 at 14:00

  13 procent van de grondstoffen die in 2020 ingezet werden in de Nederlandse economie bestond uit hergebruikte materialen. Wat betreft hergebruik is de circulariteit van de economie sinds 2014 nauwelijks toegenomen.

 • Monitoring economische indicatoren circulaire economie
  on 26 januari 2023 at 14:00

  Het CBS meet economische indicatoren over de circulaire economie. Echter, de gehanteerde methode dekt niet alle circulaire activiteiten. Een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd om de mogelijkheid te onderzoeken ontbrekende circulaire activiteiten in kaart te brengen aan de hand van een webcrawl.

 • Broeikasgassen- en grondstofvoetafdrukken
  on 26 januari 2023 at 11:00

  Broeikasgassen- en grondstofvoetafdrukken voor de jaren 2010 t/m 2018 uitgesplitst naar productie- en consumptieperspectieven, CO2 en overige broeikagassen, en vier grondstoftypes.

  Feed has no items.

Nieuws Archief – Zelf Energie Produceren Maakt zelf energie opwekken leuk!

Windenergie Nieuws :: Nieuws over windenergie en duurzame energie

 • Laatste turbine van Windpark Koningspleij produceert eerste stroom
  by Redactie on 1 februari 2023 at 14:08

  De laatste windturbine in Windpark Koningspleij in Arnhem heeft onlangs de eerste stroom geproduceerd. Zodra deze volledig draait, zal de turbine samen met drie andere windturbines bijdragen aan een jaarlijkse opwekking van naar verwachting 34 miljoen kWh. Deze vierde windturbine werd begin december volledig opgebouwd en begon in januari een testfase. Continue reading Laatste turbine van Windpark Koningspleij produceert eerste stroom at Windenergie Nieuws.

 • Minder investeringen in windenergie in Europa in 2022
  by Redactie on 31 januari 2023 at 21:43

  In 2022 vond een daling van investeringen en windturbineorders plaats. Dit blijkt uit recente gegevens van WindEurope, de Europese branchevereniging voor de windindustrie. Het totaal aantal orders voor nieuwe windturbines in 2022 is met 47% gedaald ten opzichte van 2021. De EU zag slechts 9 GW aan nieuwe turbineorders. Continue reading Minder investeringen in windenergie in Europa in 2022 at Windenergie Nieuws.

 • OX2 start ontwikkeling offshore windpark in de Botnische Golf
  by Redactie on 31 januari 2023 at 20:58

  De Zweedse projectontwikkelaar OX2 heeft de ontwikkeling opgestart van het offshore windpark Tyrsky aan de Finse kust van de Botnische Golf. In 2022 verstrekte de Finse overheid een onderzoeksvergunning voor het windpark. De volgende stap in de ontwikkeling is nu de uitwerking van een Environmental Impact Assessment (EIA). Continue reading OX2 start ontwikkeling offshore windpark in de Botnische Golf at Windenergie Nieuws.

 • 11 offshore windspelers en Carbon Trust werken aan methode om uitstoot binnen de sector aan te pakken
  by Redactie on 31 januari 2023 at 15:44

  Elf bekende offshore windontwikkelaars zijn een samenwerking aangegaan met de Carbon Trust in het VK om een gemeenschappelijke methodologie te ontwikkelen om de windindustrie duurzamer te maken. Het betreft de bedrijven bp, EnBW, Fred Olsen Seawind, Parkwind, RWE, ScottishPower Renewables, Shell, SSE, Total Energies, Vattenfall en Ørsted.  Continue reading 11 offshore windspelers en Carbon Trust werken aan methode om uitstoot binnen de sector aan te pakken at Windenergie Nieuws.

 • Provinciebestuur geeft groen licht voor Zweeds offshore windpark Galatea-Galene
  by Redactie on 31 januari 2023 at 08:13

  Het provinciebestuur van Halland in Zweden heeft deze week goedkeuring gegeven voor de komst van het offshore windpark Galatea-Galene met een gepland geïnstalleerd vermogen van maximaal 1,7 GW. De Zweedse regering moet nu nog de eindbeslissing nemen over het project dat een initiatief is van OX2. Galatea-Galene is een van de drie projecten die OX2 samen met Ingka Investments ontwikkelt. Continue reading Provinciebestuur geeft groen licht voor Zweeds offshore windpark Galatea-Galene at Windenergie Nieuws.

Automobielmanagement.nl Voor professionals in de autobranche

 • Volg ons vanaf nu op Automotive Online!
  by Michael van Wijngaarden on 28 september 2022 at 15:16

  Het samengaan van Automobiel Management en Automotive is een feit. Op 28 september hebben we het nieuwe magazine gepresenteerd tijdens de AM Driving Business Awards en online is er vanaf nu één website waar je al het automotive vaknieuws kan volgen. We kondigden eerder al aan dat Automobiel Management en Automotive zijn gefuseerd tot Automotive

 • Volvo radar voorkomt vergeten baby in de auto
  by Nienke Eusterbrock on 28 september 2022 at 10:55

  “Stel je de zachte, nauwelijks merkbare adembewegingen van een slapend kind voor. Een nieuwe interieur radar is ontworpen om accuraat en gevoelig genoeg te zijn om de geringste bewegingen op een sub-millimeter schaal op te merken, zoals die van een slapende kleuter.” Dat schrijft Volvo Cars over haar nieuwe ‘feature’ waarmee onder meer kan worden

 • Hertz bestelt 175 duizend EV’s van General Motors
  by Nienke Eusterbrock on 28 september 2022 at 10:50

  Autoverhuurder Hertz gaat de komende vijf jaar 175 duizend elektrische auto’s van de merken Chevrolet, Buick, GMC en Bright Drop bestellen bij General Motors. Hertz en GM denken dat dit de grootste EV-expansie is bij vloot-klanten en ook de breedste transactie van dat soort omdat het om een groot aantal verschillende soorten voertuigen en prijzen

 • Free2move samen met Uber France bij EV-transitie
  by Nienke Eusterbrock on 28 september 2022 at 10:44

  Free2move, het mobiliteitsplatform van Stellantis, gaat in Frankrijk samenwerken met Uber om de Uber-vloot om te schakelen naar elektrische auto’s. Stellantis is momenteel al goed voor een kwart van alle Uber-voertuigen die in Frankrijk rondrijden. Dat heeft Stellantis meegedeeld. Uber France wil in 2025 meer dan de helft van de chauffeurs in een elektrische auto

 • Duitse autobedrijven in liquiditeitsproblemen
  by Nienke Eusterbrock on 28 september 2022 at 10:36

  10 procent van de leden van het Duitse Verband der Automobilindustrie hebben al te kampen met liquiditeitsproblemen. Nog eens één op de drie verwacht binnen afzienbare tijd in moeilijkheden te komen. Daarbij gaat het vooral om toeleveranciers aan de autofabrikanten. “De helft van onze leden heeft daardoor al geplande investeringen geschrapt of uitgesteld. Bovendien heeft